Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingen (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Kralingen

maandag 24 april 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Pro Rege, Oudedijk 113, zaal 7

Voorzitter
Rens van Overdam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Bibi en Friso zijn afwezig.

 2. 2

  Volgens de verordening dient er ieder jaar een nieuwe voorzitter gekozen te worden.

  Besluit

  7 uitgebrachte stemmen waarvan 7 stemmen unaniem voor Rens van Overdam.

 3. 3

  Gerard Harmse, bestuurslid Seniorenraad Kralingen-Crooswijk wil graag inspreken over tram 7.
  Alex van Muijen wil inspreken over de tram.

  Besluit

  Conform

  • Alex geeft aan dat hij teleurgesteld is in de gemeenteraadsvergadering van 4 april. Hij geeft aan middels alternatieve routes / minimale aanpassingen dat het ook anders kan. Hij stuurt de brief per email na.
  • Gerard spreekt in namens de Seniorenraad. Roept de wijkraden Kralingen en Crooswijk invloed uit te oefenen om dit plan te overwegen. Vraagt de wijkraad contact op te nemen met de wijkraden Bospolder-Spangen-Tussendijken en Middelland-Nieuwe Westen.
  • Wijkraad deelt de zorgen van de insprekers.
  • Bereikbaarheid voor alle doelgroepen is belangrijkste.
  • Wijkraad wacht af of er nog juridische bezwaarmogelijkheden richting de MRDH zijn en houdt de seniorenraad en Alex op de hoogte.
  • Ook blijven wijzen op de kwalitatieve kenmerken van reizigers (maatschappelijke consequenties en langer thuis).
  • Ook goed in de gaten houden wanneer dit gaat spelen.
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Doel is vooral om de wijkraadsacties scherper te krijgen en wellicht ook werkgroepen te maken om een aantal acties te bundelen.

  Besluit

  Conform

  • De wijkmanager geeft aan dat er een 4-, 8- en 12-maandsrapportage komt. In juni komt de 4 maandsrapportage terug.
  • Hoe informeren we elkaar? Standaard op de agenda: een update vanuit de werkgroepen. 
  • De actie voor de geveltuinen wordt ook nog uitgezet via Opzoomermee, bewoners Struisenburg en de Esch en eventueel een week verlengd.
  • De Wij’k voor Wij’k aanpak wordt in juni in de Esch beter opgepakt. In november is  Kralingen-West aan de beurt (eventueel samen met kinderen/DOCK). En dan nog één in september (eventueel met Keep it Clean Day (eventueel met studenten)). Acties ook koppelen aan het programma SamenSchoneR.
  • De wijkraad is ook benieuwd naar een terugkoppeling van de pop-up milieuparken.
  • Wat zijn de beste communicatiemiddelen/momenten: Op het Zomerfeest Ulu op het Gashouderterrein met mensen in gesprek gaan. Eveline, Rens en Liesbeth zijn hierbij aanwezig. Ronde van Kralingen op 9 juli. Rens en Kim gaan lopen en Eveline en Joey zijn ook betrokken.
  • De wijkraad wil een vrijwilligersbijeenkomst organiseren voor uitreikingen aan initiatiefnemers. In november en december op de agenda.
  • In de werkgroep Oostflank zitten Joey en Eveline.
  • De wijkraad vult via de mail aan of de werkgroepen zo kloppen.
 8. 5.b

  Besluit

  Verschuiven naar informele vergadering.

 9. 5.d

  Besluit

  Conform

  • Er wordt aangegeven dat het veel ging over de Oeververbinding.
  • Op 11 mei is de bijeenkomst met wethouder Zeegers. 
  • In juni is er ook een informatiemarkt.
  • Hoe gaat de wijkraad de groepen bereiken die niet aangesloten zijn bij bewonersorganisatie?
  • Eveline, Joey en Jos gaan in gesprek met de BKO en Kralingen aan de Maas.
 10. 6

 11. 7

  Besluit

  Conform

  • Jos en John geven aan dat er al 7 maanden geen wijkagent aanwezig is in de Esch. Als er eind van deze maand geen zicht is op een wijkagent wil de wijkraad een brief gaan sturen.
 12. 8
  Sluiting