Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingen (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Kralingen

maandag 26 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Pro Rege, Oudedijk 113, zaal 7

Voorzitter
Rens van Overdam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 26 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Friso en Joey zijn afwezig

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Na vaststelling kunnen de ondersteuners e.e.a. voorbereiden voor 2024, met name Roadi/Ibabs/Jaarbonnen ect.
  De zomerperiode is hier uiterst geschikt hiervoor.

  Besluit

  Conform

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Zeer geachte dames en heren van Wijkraad Kralingen,


  Hou Lijn 7 in de wijk over de Oudedijk!!


  Dat is onze leuze in de campagne om lijn 7 in onze wijk te houden.
  Via een petitie die opgezet is door Bewonersvereniging Kralingen Oost zijn er nu 24-6 14.30 uur 1830 ondertekeningen binnen om lijn 7 over de Oudedijk te laten rijden.
  Dit is alleen digitaal, iets anders is er (nog) niet gedaan.


  In de vergadering van de Wijkraad over lijn 7 heeft u gezegd dat u wacht op de nieuwe versie van de MRDH om iets te ondernemen.
  De nieuwe versie PTT is dus nu uit en ik zet hem in de bijlage voor u klaar.


  Graag vernemen wij van u, wat voor acties u als wijkraad gaat voeren nu in de nieuwe plannen voor lijn 7 er niets is veranderd. HIJ GAAT WEG!!


  Protesteren helpt!! Kijk maar wat de wijkraden van Hillegersberg en Spangen voor elkaar hebben gekregen voor lijn 4 en 8.


  De zet is nu aan u om het voortouw te nemen voor het behoud van onze lijn 7 over de Oudedijk.
  Wij (Seniorenraad en mijn persoontje namens vele, vele ouderen) sluiten graag bij u aan.


  Voor uw informatie, op 5 juli om 9.30 uur is er bij de MRDH een vergadering over de nieuwe PTT. Locatie is Westersingel 12.


  Wij senioren rekenen op uw steun!!  Met vriendelijke groeten en een fijn weekend,


  Alex van Muijen

  Besluit

  Conform

  • De wijkraad adviseert Alex om de krachten te bundelen met de SOR, BKO, seniorenraad en wijkraad.

  • Alex stuurt een conceptbrief naar de wijkraad en de wijkraad gaat akkoord met meetekenen.

  • De wijkraad adviseert om duidelijk te beargumenteren waarom het alternatief bus niet voldoende is.

  • Over de definitieve route heeft het college aangegeven nog in gesprek te gaan met o.a. de wijkraad.

 9. 5.b

  Besluit

  Conform

  Kralingen Oord:

  • Er worden twee programma’s aan elkaar gekoppeld, die van de oeververbinding/ MIRT verkenning en de woningbouwopgave van 30.000 woningen.

  • Voordat Kralingen Oord de zienswijze wil indienen Willem ze eerst antwoorden op hun vragen. Ze willen dat de gemeente komt met concrete feiten, objectief en eerlijk en geen marketing verhaal.

  • Ze vinden het nog steeds onverantwoord dat er wordt gekozen voor een brug.

  • Kralingen Oord geeft aan dat bewoners tijdens de Informatiebijeenkomst op 3 juni wel schrokken van de verdichtingsopgave en de hoeveelheid auto’s over de brug. Er is veel belangstelling voor het inloopspreekuur om mensen te helpen met de zienswijze.

  • Volgens Ben zijn bewoners zijn vertegenwoordigd in de Esch. Volgens Kralingen Oord is niemand enthousiast over het afgraven van de Esch polder.

  • Ze sturen de concept zienswijze door naar de wijkraad.  Kralingen aan de Maas:

  • Geven aan dat er nu eenmaal een deal is gemaakt tussen woningen en brug.

  • Volgens hen gaat het er niet over of er nu een tunnel of een brug komt, maar over de inpassing ervan.

  • Kralingen aan de Maas geeft aan dat alles wat zij belangrijk vinden zoals mobiliteit, verkeerscirculatie, leefbaarheid, buitenruimte en voorzieningen, niet in de zienswijze zijn opgenomen. Dus dit betekent dat de investeringen in de buitenruimte vanuit een andere kant moeten komen.

  • Kralingen aan de Maas wil een punt maken in gemeenteraad over de concreetheid van dingen en maakt zich vooral zorgen om het (gezamenlijke) gesprek met gemeenteraad / college.

  • Wat gaan we (echt) doen? En hoe ziet het pad eruit naar raadsbehandeling?

  • Kralingen aan de Maas laat een filmpje zien die ze hebben gemaakt om bewustwording te creëren.

  • De wijkraadsleden gaan ook in de tussentijd gemeenteraadsleden aanspreken over dat er een aantal dingen worden gemist.

  • De wijkraad blijft in gesprek met deze partijen om tijdlijn en strategie richting de behandeling in de gemeenteraad.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.b

 12. 7

  Besluit

  Comform

  • Eveline geeft aan dat er weer een auto is beschadigd bij de inrit Albert Heijn Oudedijk. Ze heeft dit doorgeven aan de Wijknetwerker.

  • Eveline geeft aan dat het Strandbad weer is afgezet voor inzaaien. Zonde want nu kan de ligweide niet gebruikt worden.

  • De wijkmanager gaat na of de Plaszoom ook opnieuw wordt geasfalteerd.

  • WRC gaat na of er wordt gehandhaafd bij de Kralingseplaslaan aan de op wildplassen en of er een extra openbaar toilet kan komen.

  • Jos en John geven aan dat de Esch en Struisenburg veel last hebben van verkeersaso’s. Wat moet de wijkraad doen om ook meegenomen te worden in de aanpak verkeeraso’s van Karremans.

  • John geeft aan dat er twee camera’s zijn geplaatst. Zou goed zijn als de wijkraad wordt meegenomen in de plaatsing ervan. Nu staan ze niet op de goede plek. Er zijn nog meer camera’s nodig. WRC zet het uit bij mobiliteit.

 13. 8
  Sluiting