Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Feijenoord (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Feijenoord

woensdag 12 juni 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Wijkhub Feijenoord, Oranjeboomstraat 169

Voorzitter
Ed Arnold
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12-06-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst is geopend.

  ► Aanwezig: Ömer Kaya, Ed Arnold, George Verhaegen, Aysel Ağirbaş en Helen Gehbray en Jup de Heer.
  ► Afwezig: Ahmet Metin (m.k.).
  ► Ondersteuning: Lauren Hoeks (Wijkraadcoördinator).

 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld, met toevoeging van agendapunt 5f. Wijkfeest, 5h. Overzicht budgetten wijkraad, 5i. Opheffing postbezorging watervilla's, 5j. Roseknoop evaluatie en 5k. 'Momentje van Lauren'.

  Agendapunt Mallegatpark blijft een bespreekpunt, er is geen meerderheid om het een punt ter besluitvorming te maken. Voorgesteld agendapunt vergaderorde wordt een losse, besloten bijeenkomst.

 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 4. 4

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 5. 4.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 8-5-2024 is vastgesteld.

 6. 5

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 7. 5.a
  Wijkconciërge
 8. 5.b
  Mallegatpark
 9. 5.c
  Leenscooters
 10. 5.d
  Kadekapers
 11. 5.e
  Station 'Centraal Zuid'
 12. 6

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 13. 6.a

  De wijkraad Feijenoord besluit niet zelf over bewonersinitiatieven, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven (zie: mandaatbesluit). Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven van de afgelopen maand.


  Nr Omschrijving initiatief Gevraagd Datum Besluit Toegekend
  24-0570 LES Sister Society € 2.475 04-04-2024 30-05-2024 € 2.475
  24-0591 Camping Nassauhaven € 7.500 08-04-2024 13-05-2024 € 7.500
  24-0660 Feijn' Oord Fest 2024 € 10.000 16-04-2024 13-05-2024 € 10.000
  24-0876 Senioren op straat € 2.500 29-05-2024 29-05-2024 € 2.500
  24-0895 Seniorenbijeenkomst € 2.500 29-05-2024 29-05-2024 € 2.500
 14. 7
  Rondvraag
 15. 8

  Wilt u de wijkraad Feijenoord ook volgen buiten de bijeenkomsten om?
  ► Ga naar het Facebook profiel van Wijkraad Feijenoord
  ► Ga naar het Instagram profiel van Wijkraad Feijenoord
  Of ga voor meer informatie naar Feijenoord | Rotterdam.nl

  Besluit

  De bijeenkomst is gesloten.