Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Feijenoord (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Feijenoord

woensdag 13 maart 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Wijkhub Feijenoord, Oranjeboomstraat 169

Voorzitter
Ömer Kaya
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13-03-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 4. 4

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 5. 4.a

  Een aantal wijkraadsleden gaan op 26-03-2024 met deze organisatie en stichting in gesprek om tot een plan van aanpak te komen. En over de wederzijdse verwachtingen te hebbe

 6. 4.b
  Inspreken over de Kaai op 20 maart in de commissie & aanvullend korte samenvatting van gesprek met van Dommelen
 7. 4.c
  Ambitie Wateratlas Feijenoord
 8. 5

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.


  - Wijkraad wil een schouw doen ivm. weggezakte voetpaden.
  - De Groene Golf ism. WN eea. gaan organiseren.
  - Nieuwe Leger Des Heils containers zijn al geplaatst.
  - Wijkraad conferentie op 23-03. Zou een filmpje gemaakt moeten worden met Top en Flops.

 9. 5.a

  De wijkraad Feijenoord besluit niet zelf over bewonersinitiatieven, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven (zie: mandaatbesluit). Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven van de afgelopen maand.

 10. 5.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS
  Reacties op de adviezen van de wijkraad Feijenoord die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt. 


  Deze maand geen terugkoppelingen ontvangen.

 11. 6

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 12. 6.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

  Besluit

  Dit agendapunt kon op 13-03-2024 niet vastgesteld worden omdat de besluitenlijst ontbrak en wordt verzet naar de eerstvolgende formele vergadering van de wijkraad.

 13. 6.b

  Besluit

  Op de formele vergadering van 13-02-2024 vastgesteld.

 14. 6.c

  Besluit

  Op de formele vergadering van 13-02-2024 vastgesteld.

 15. 6.d

  Besluit

  Op de formele vergadering van 13-02-2024 bekrachtigd.

 16. 6.e

  Besluit

  Op de formele vergadering van 13-03-2024 vastgesteld.

 17. 7
  Rondvraag
 18. 8

  Wilt u de wijkraad Feijenoord ook volgen buiten de bijeenkomsten om?
  ► Ga naar het Facebook profiel van Wijkraad Feijenoord
  ► Ga naar het Instagram profiel van Wijkraad Feijenoord
  Of ga voor meer informatie naar Feijenoord | Rotterdam.nl

 19. 9