Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Feijenoord (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Feijenoord

woensdag 10 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Wijkhub Feijenoord, Oranjeboomstraat 169

Voorzitter
Ömer Kaya
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10-04-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst is geopend.

  ► Aanwezig: Ömer Kaya, Ed Arnold, George Verhaegen en Jup de Heer.
  ► Afwezig: Aysel Ağirbaş, Helen Gehbray en Ahmet Metin (m.k.).
  ► Ondersteuning: Lauren Hoeks (Wijkraadcoördinator).

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 4. 3.a
  Insprekers namens de Gemeente Rotterdam over adaptatiestrategie Feijenoord (waterveiligheid)
 5. 4

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 6. 4.a

  Dit agendapunt kon op 13-03-2024 niet vastgesteld worden omdat de besluitenlijst ontbrak en is dus verzet naar deze bijeenkomst.
  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens een eerdere formele bijeenkomst vast.

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 7-2-2024 is vastgesteld.

 7. 4.b

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.
  De aanwezigheid van de leden van de wijkraad bij deze bijeenkomst moet tijdens dit agendapunt ook vastgesteld worden.

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 13-03-2024 is vastgesteld.

  Toevoeging aan de besluitenlijst: alle leden van de wijkraad waren aanwezig.

 8. 4.c

  In verband met de afwezigheid van een aantal wijkraadsleden tijdens deze openbare bijeenkomst, wordt er besloten of de verkiezing van een nieuwe voorzitter verplaatst wordt naar volgende maand.

  Besluit

  De verkiezing voor een nieuwe voorzitter wordt verplaatst naar mei.

  De huidige voorzitter Ömer Kaya zal na het verstrijken van zijn benoemingstermijn het voorzitterschap waarnemen tot de nieuwe verkiezingen hebben plaatsgevonden.

 9. 4.d

  De wijkraad wil een brief sturen aan Woonstad Rotterdam naar aanleiding van de situatie rondom de Steenplaat en de aanleunwoningen

  Besluit

  De brief over Steenplaat gericht aan Woonstad is vastgesteld.

 10. 4.e

  De wijkraad heeft de mogelijkheid gekregen om te reageren op de vervoerplannen voor metro, tram en bus voor het volgende jaar.
  Deze worden jaarlijks door de BcVA (Bestuurscommissie Vervoersautoriteit) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vastgesteld.

  Besluit

  Het gevraagd advies OV-plannen 2025 is vastgesteld, een visueel element wordt hier nog aan toegevoegd door wijkraadslid Ed Arnold.

 11. 5

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 12. 5.a

  De wijkraad zit samen met o.a. de Groene Golf in een initiatiefgroep met betrekking tot participatie rondom de ontwikkelingen in de wijk.

 13. 5.b

  Aan de Oranjeboomstraat is een oversteekplaats gerealiseerd in de buurt van station Rotterdam Zuid.
  De vraag is of van deze oversteekplaats nog een zebrapad wordt gemaakt.

 14. 6

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 15. 6.a

  De wijkraad Feijenoord besluit niet zelf over bewonersinitiatieven, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven (zie: mandaatbesluit). Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven van de afgelopen maand.


  Nr Omschrijving initiatief Gevraagd Datum Besluit Toegekend
  24-0115 Maak & Vermaak Club € 2.950 26-01-2024 29-01-2024 € 2.950
  24-0354 Iftar bijeenkomst en dialoog € 3.000 04-03-2024 25-03-2024 € 2.500
  24-0431 Suikerfeest op Feijenoord € 1.580 14-03-2024 25-03-2024 € 1.580
  24-0384 Lego Bouwdagen € 2.348 07-03-2024 11-03-2024 € 2.348
  24-0201 Verwendag € 2.475 06-02-2024 05-03-2024 € 2.475
  24-0325 Kracht van de vrouwen € 1.140 28-02-2024 05-03-2024 € 1.150
 16. 6.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS
  Reacties op de adviezen van de wijkraad Feijenoord die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

 17. 7
  Rondvraag
 18. 8

  Wilt u de wijkraad Feijenoord ook volgen buiten de bijeenkomsten om?
  ► Ga naar het Facebook profiel van Wijkraad Feijenoord
  ► Ga naar het Instagram profiel van Wijkraad Feijenoord
  Of ga voor meer informatie naar Feijenoord | Rotterdam.nl

  Besluit

  De bijeenkomst is gesloten.