Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Feijenoord (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Feijenoord

woensdag 10 januari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de Wijk De Dam, Persoonsdam 142, 3071 EE Rotterdam

Voorzitter
Ömer Kaya
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10-1-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst is geopend.

  ► Aanwezig: Ed Arnold, George Verhaegen, Jup de Heer, Aysel Ağirbaş, Ahmet Metin, Helen Gehbray en Ömer Kaya.
  ► Ondersteuning: Lauren Hoeks (Wijkraadcoördinator).

 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld.

 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 4. 4

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 5. 4.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 21-12-2023 is vastgesteld.

 6. 4.b

  In dit ongevraagde advies aan het college uit de wijkraad zorgen over de bereikbaarheid en leefbaarheid van de wijk als gevolg van de plannen vanuit Feyenoord City voor de Oranjeboomstraat.

  Besluit

  Het ongevraagd advies Oranjeboomstraat is vastgesteld.

 7. 5

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 8. 5.a

  Tijdens dit agendapunt bespreekt de wijkraad hun plannen rondom communicatie in 2024. Hieronder vallen bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de website www.wijkfeijenoord.nl en de wijkkrant.

 9. 5.b

  De wijkraad schrijft de komende maand een verslag over 2023 en bespreken de 12-maandsrapportage van het jaaractieplan 2023. In deze documenten staat wat de wijkraad het afgelopen jaar gedaan heeft en welke acties uit het jaaractieplan uitgevoerd zijn.

 10. 5.c

  De wijkraad heeft de mogelijkheid mee te praten over de plannen voor de nieuwe stadsbrug via een zogenoemde 'omgevingstafel'. De omgevingstafel bestaat uit bijeenkomsten waarbij verschillende belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan over het project. Wijkraadslid Ed geeft een update rondom de huidige stand van zaken.

 11. 6

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 12. 6.a

  De wijkraad Feijenoord besluit niet zelf over bewonersinitiatieven, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven (zie: mandaatbesluit). Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven van de afgelopen maand.


  Nr Omschrijving initiatief Gevraagd Datum Besluit Toegekend
  23-1891 Hefpark fase 2 - subsidie aanvraag Feijenoord € 15.000 30-11-2023 11-12-2023 € 10.000
  23-1881 Voorlichting gezondheid buurtmoeders € 1.025 30-11-2023 04-12-2023 € 1.025
  23-1747 Sport en ontbijten in De Dam € 2.200 14-11-2023 04-12-2023 € 1.700
  23-1773 Ecologische moestuin (aanleg en onderhoud) € 2.500 16-11-2023 04-12-2023 € 2.500
  23-1880 Wandelgroep en samen eten € 600 30-11-2023 04-12-2023 € 600
 13. 6.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS
  Reacties op de adviezen van de wijkraad Feijenoord die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

 14. 7
  Rondvraag
 15. 8

  Wilt u de wijkraad Feijenoord ook volgen buiten de bijeenkomsten om?
  ► Ga naar het Facebook profiel van Wijkraad Feijenoord
  ► Ga naar het Instagram profiel van Wijkraad Feijenoord
  Of ga voor meer informatie naar Feijenoord | Rotterdam.nl

  Besluit

  De bijeenkomst is gesloten.

 16. 9