Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Feijenoord (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Feijenoord

woensdag 7 februari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Wijkhub Feijenoord, Oranjeboomstraat 169

Voorzitter
Ed Arnold (plv)
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 07-02-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst is geopend.

  ► Aanwezig: Ed Arnold, George Verhaegen, Jup de Heer, Aysel Ağirbaş, Helen Gehbray en Ahmet Metin.
  ► Afwezig: Ömer Kaya (m.k.).
  ► Ondersteuning: Lauren Hoeks (Wijkraadcoördinator).

 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld, met toevoeging van agendapunt 5.a Invalideparkeerplaatsen (andere punten schuiven op) en  5.e Toeschouwers.

 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 4. 4

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 5. 4.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 10-1-2024 is vastgesteld.

 6. 5

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 7. 5.a

  De wijkraad heeft de mogelijkheid mee te praten over de plannen voor de nieuwe stadsbrug via een zogenoemde 'omgevingstafel'. De omgevingstafel bestaat uit bijeenkomsten waarbij verschillende belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan over het project. Wijkraadslid Ed geeft een update rondom de huidige stand van zaken.

 8. 5.b

  De wijkraad is in gesprek met de wijknetwerker om te kijken of er weer 'schoonmaakdagen' kunnen worden georganiseerd, waarbij het de bedoeling is dat er samen met bewoners schoon wordt gemaakt in de wijk.

 9. 5.c
  Stichting voor wijkactiviteiten
 10. 6

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 11. 6.a

  Wijkraadslid Ed geeft een update over de realisatie van een oversteekplaats op de Oranjeboomstraat.

 12. 6.b

  De wijkraad Feijenoord besluit niet zelf over bewonersinitiatieven, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven (zie: mandaatbesluit). Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven van de afgelopen maand.


  ► Er zijn geen bewonersinitiatieven goedgekeurd in de afgelopen maand.

 13. 6.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS
  Reacties op de adviezen van de wijkraad Feijenoord die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

 14. 7
  Rondvraag
 15. 8

  Wilt u de wijkraad Feijenoord ook volgen buiten de bijeenkomsten om?
  ► Ga naar het Facebook profiel van Wijkraad Feijenoord
  ► Ga naar het Instagram profiel van Wijkraad Feijenoord
  Of ga voor meer informatie naar Feijenoord | Rotterdam.nl

  Besluit

  De bijeenkomst is gesloten.

 16. 9
  Besloten bijeenkomst wijkraad