Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Feijenoord (formeel)

Let op, vervroegd: Formele Bijeenkomst Wijkraad Feijenoord

woensdag 10 juli 2024

19:00 - 21:00
Locatie

Wijkhub Feijenoord, Oranjeboomstraat 169

Voorzitter
Ed Arnold
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10-7-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst is geopend.

  ► Aanwezig: Ömer Kaya, Ed Arnold, Aysel Ağirbaş en Helen Gehbray en Jup de Heer.
  ► Afwezig: George Verhaegen en Ahmet Metin (m.k.).
  ► Ondersteuning: Lauren Hoeks (Wijkraadcoördinator).

 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld.

 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 4. 3.a
  Karin over Parkeer overlast in de wijk + Simonsblokken Tuinen
 5. 3.b

 6. 3.c
  Paul (Stijlgroep) over Hunter Douglas
 7. 3.d
  Pieter over Tentoonstelling Wijk Feijenoord
 8. 4

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 9. 4.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 12-6-2024 is vastgesteld.

 10. 4.b

  Besluit

  Het ongevraagd advies Feyenoord City 2.0 is bekrachtigd.

 11. 4.c

  Besluit

  Het ongevraagd advies deelscooters is bekrachtigd.

 12. 4.d

  Besluit

  Het advies nieuwe burgemeester Rotterdam is bekrachtigd.

 13. 5

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 14. 5.a
  Financiering Jongerenhub
 15. 5.b
  Samenwerking Duimdrop-container
 16. 5.c
  Schoonmaakdag 9/7
 17. 5.d
  Opening Roseknoop + Update Feijenoord City
 18. 5.e
  Vergroening Nassauhaven
 19. 5.f

  Besluit

  De trekking van de winnaars van de cadeaubonnen wordt verplaatst naar 15 juli 2024.

 20. 5.g

 21. 6

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 22. 6.a

  De wijkraad Feijenoord besluit niet zelf over bewonersinitiatieven, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven (zie: mandaatbesluit). Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven van de afgelopen maand.


  Nr Omschrijving initiatief Gevraagd Datum Besluit Toegekend
  24-0570 LES Sister Society € 2.475 04-04-2024 30-05-2024 € 2.475
  24-0599 Lentefeest in Speeltuin de Middenstip € 740 08-04-2024 24-06-2024 € 740
  24-0878 Aftrap zomer met een wijkfeest € 2.250 27-05-2024 25-06-2024 € 2.250
  24-0890 Oogstfeest Parade en Summerschool € 2.000 28-05-2024 25-06-2024 € 2.000
 23. 6.b

 24. 7
  Rondvraag
 25. 8

  Wilt u de wijkraad Feijenoord ook volgen buiten de bijeenkomsten om?
  ► Ga naar het Facebook profiel van Wijkraad Feijenoord
  ► Ga naar het Instagram profiel van Wijkraad Feijenoord
  Of ga voor meer informatie naar Feijenoord | Rotterdam.nl

  Besluit

  De bijeenkomst is gesloten.