Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

maandag 22 augustus 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Grote Kerk Overschie
Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit uiterlijk 22 augustus 2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedOverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. Besluit

  Manuel Crielaard is, met kennisgeving, afwezig.
  Agenda is akkoord bevonden.

 2. Besluit

  Dhr. Kees van der Meer heeft aangegeven de bevoegdheid van de bewonersinitiatieven in Rotterdam graag weer (terug) bij de wijkraad te zien, zoals voorheen bij de gebiedscommissie het geval was. Dit is echter aan het college, waarbij signalen vanuit meerdere wijken kenbaar zijn gemaakt.

 3. Besluit

  Er zijn ca. 60 bewoners aanwezig om het ongevraagde advies aan te horen en hierover vragen te stellen. Deze zijn door de wijkraadsleden beantwoord en het ongevraagde advies is door de wijkraadsleden akkoord bevonden, met 3 toevoegingen in de conclusie:
  - Aangeven dat het om buiten tennisvelden gaat;
  - Aangeven dat de wijkraad continuïteit wenst bij het eventueel verplaatsen van de tennis in Overschie. Dit wel zeggen dat er geen tijd zit zonder tennismogelijkheden, bij het eventueel wijzigingen van de bestemming van de huidige locoatie;
  - Het sociale aspect benadrukken.
  Met deze aanpassingen gaat het ongevraagde advies deze week richting de wethouders (het college), waarbij een (tussentijdse) reactie binnen 6 weken volgt.

 4. Besluit

  Wijkraadsleden vinden de memo van de wijkmanager unaniem een goed voorstel. De wijkraadcoördinator gaat intern vragen of er door wijkmanager en wijknetwerker nog extra communicatie volgt voor de volgende stemronde van grote bewonersinitiatieven:
  Indienen: van 15 juni tot en met 31 augustus 2022
  Stemmen: van 1 oktober tot en met 14 oktober 2022
  Uitvoering: vanaf 1 november 2022

 5. Besluit

  Er is besloten om in 2022 elke resterende maand (september t/m oktober) een eigen pagina in Natuurlijk in Overschie te publiceren. Hierna zal de wijkraad bekijken of ze dit willen continueren in 2023.

 6. Besluit

  Vragen beantwoord of uitgezet.

  - Vraag van Latif Tali: er komen vragen van bewoners over de rioleringswerkzaamheden, waarvan de bewoners niet altijd op de hoogte zijn. Voor de planning kunnen bewoners terecht op de pagina: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie-oost.
  Daarnaast zal Jeroen van der steen contact opnemen met de projectmanager.

  - Vraag vanuit Roelant Siekman: er komen vragen van bewoners over (veel) onkruid in de wijk. Bewoners kunnen hiervan een melding doen via telefoonnummer 14010 of via de buiten beter melder app.

  - Vraag vanuit Hannagnes Faber: hoe kan het dat de afdeling mobiliteit geen actie heeft ondernomen om alsnog een parkeertelling rondom RTHA te hebben gedaan in de zomervakantie (zoals afgesproken)? De wijkraadcoördinator zal, namens de wijkraad, het ongenoegen hierover doorgeven en aangeven dat dit door de wijkraad als een gemiste kans wordt gezien.