Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

dinsdag 27 september 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Het Lab, Jan Steenstraat 31-33

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit uiterlijk 27 september 2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedOverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Geen insprekers.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  • Do. 6 oktober van 17.00 – 19.15 uur
  • Do. 13 oktober van 17.00 – 19.15 uur
  • Do. 20 oktober van 17.00 – 19.00 uur
  • Do. 3 november van 17.00 – 19.00 uur
  • Do. 10 november van 17.00 – 19.00 uur
  • Do. 17 november van 17.00 – 19.00 uur

  Besluit

  Hannagnes geeft aan dat het tijdstip niet altijd handig is en hierdoor zelf niet aanwezig kan zijn omdat werkende wijkraadsleden hierdoor het tijdstip niet altijd redden.
  Daarnaast de vraag of de verschillende clusters ook aanwezig zijn bij de bewonersgesprekken. Arthur checkt dit bij Arjan.

 8. 5.b

  Bijvoorbeeld: flyers, visitekaartjes participatiewall, introduciefilm, pagina MijnRotterdam

  Besluit

  Flyer: het maken en gebruiken van een groepsfoto voor een wijkraad flyer, Arthur pakt dit op. Een opzet voor de tekst wordt opgemaakt door Roelant Siekman.


  Visitekaartjes: dit wil de wijkraad en Arthur Snijders gaat dit regelen. Hiervoor gebruiken we het logo van de wijkraad van Roelant Siekman. Het concept ervan zal Arthur Snijders met Roelant Siekman opnemen, voordat deze gedrukt gaan worden.


  MijnRotterdam: Arthur Snijders heeft aangegeven dat de wijkakkoord pagina voor Overschie is gelanceerd.


  Social Media: er komt een werkgroepje om te kijken naar de mogelijkheden omtrent het gebruik van een eigen wijkraadpagina op Facebook en/of Instagram. Dit zijn Hannagnes Faber, Jeroen van der Steen en Latif Tali.

 9. 5.c

  Aanvullende (digitale) sessie wijkraadsleden op 5 of 12 oktober.

  Besluit

  De vragen zullen worden uitgewerkt en tijdens de informele (besloten) bijeenkomst van de wijkraad uitgewerkt worden. Dan zijn ook de digitale sessies geweest. Hierna zal besloten worden welke evenementenorganisaties benaderd zullen worden om hun input te verzamelen.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Besluit

  De bewonersinitiatieven voor stemronde 2 zijn gepubliceerd op MIjnRotterdam: https://mijn.rotterdam.nl/index.html

 12. 7
  Rondvraag
 13. 7.a

  Besluit

  Roelant Siekman gaat een concept maken als feedback op de RMA kaart (uiterlijk maandag 3 oktober 2022). Deze zal eerst langs de overige wijkraadsleden gaan, zodat dit aangevuld kan worden.

 14. 7.b

  Besluit

  Agenda met insprekers is gevuld tijdens de informele (besloten) bijeenkomsten van 2022.

 15. 8
  Afscheid voormalig wijkraadslid dhr. Manuel Crielaard
 16. 9
  Sluiting