Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

maandag 23 mei 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Speeltuinvereniging Levenslust, Kedichemstraat 1

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 23 mei 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedoverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Geen opmerkingen

 3. 3

 4. 4
  Inspreekrecht bewoners
 5. 4.a

  Besluit

  Voorzitter van de wijkraad gaat namens de wijkraad het probleem bij stadsbeheer aangeven. Contactgegevens van de bewoners zijn bij de wijkraadcoordinator afgegeven. Ook heeft de voorzitter aangegeven dat een wijkpreventieteam een mogelijkheid is.

  Gezamelijke opmerking van 6 bewoners. Aan de 2e hogenbanweg is er overlast van ongedierte door enorme afvalproblemen in en naast de bovengrondse container, gelegen op een particulier terrein. Het gaat om veel naastplaatsing bij de afvalbak, inclusief grote voorwerpen als koelkasten. Ook komen bewoners en ondernemers hier met regelmaat om hun afval te dumpen. Naast overlast zorgt dit ook voor onveilige situaties (verzakkingen). Ook heerst er een onveilig gevoel wanneer bewoners het gesprek aangaan met mensen die hier hun afval dumpen. Het is niet bekend van wie dit particuliere terrein is. De containers worden (meestal) 2 keer per week gelost door de gemeente. Daarnaast worden er nu 2 nieuwe ondergrondse afvalbakken, waarover de aanwezige bewoners niets van wisten (geen vergunningen gezien en/of bewonersbrieven van ontvangen).

 6. 4.b

  Besluit

  Niet op komen dagen.

 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

  Besluiten

  Iedereen akkoord met voorstel. Wijkraadcoordinator zal deze lijst doorsturen naar de wijkondersteuner.

  n.v.t.

  Wijkraadcoordinator neemt met wijkondersteuner op om inzicht te krijgen in de kosten van de locaties, zodat de wijkraad hier wat van kan vinden.

 9. 6
  Ter bespreking
 10. 6.a

  In de eerste twee weken van juni is de eerste stemronde van de ingediende bewonersinitiatieven. Graag bespreken we dit proces.

  Besluit

  N.v.t.

  Er zijn uiteindelijk twee bewonersinitiatieven die meedoen aan de eerste stemronde via MijnRotterdam (eerste twee weken van juni).

 11. 7

  Besluit

  Wanneer iemand een signaal wilt afgeven namens de wijkraad, zal dit eerst ter bespreking komen binnen de wijkraad. Een individueel signaal namens een wijkraadslid is in naam van de rol als wijkraadslid is niet individueel mogelijk.

 12. 8
  Ter informatie:
 13. 8.a

  Op 24 mei is er voor de Wijkraad Overschie een (besloten) informatieavond luchthavenbesluit en participatietraject RTHA. Alle vervolgstappen die nodig zijn worden door de wijkraad gedeeld met alle belanghebbenden.

  Besluit

  Wanneer er rondom het participatieproces luchthavenbesluit RTHA acties nodig zijn vanuit de wijk Overschie, zullen de wijkraadsleden hierin een signalerende rol op zich nemen en mogelijke acties ondernemen.

 14. 9
  Rondvraag
 15. 9.a

  Besluit

  Er worden twee informele bijeenkomsten aan de agenda toegevoegd, waarbij geen formele besluiten worden genomen. Het is nu nog niet zeker of deze daadwerkelijk door zullen vinden. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke bezetting van de wijkraadsleden tijdens de vakantieperiode.

 16. 10
  Sluiting