Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

maandag 27 juni 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Tuinieren voor Ouderen (TvO), Achterdijk 2A
Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedoverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. Besluit

  Het definitieve advies vanuit de wijkraad Overschie zal tijdens de formele bijeenkomst van augustus 2022 genomen worden.

  Er zijn 12 personen die de formele bijeenkomst bijwonen. Dhr. v/d Broek wil graag inspreken namen ondersteuners van de tennisvereniging. Men zoekt steun bij de wijkraad door middel van het ongevraagde advies, om tennisvoorzieningen in Overschie te houden. Een andere bewoonster maakt zich zorgen of het advies van de wijkraad nog wel op tijd is, voor het college een besluit neemt. De voorkeur is tennis op dezelfde plek. Het gaat bewoners zowel om wat er op de tennisplek gaat gebeuren en waar er straks nog wel tennis gespeeld kan worden. Een oplossing voor een nieuwe locatie voor tennis is bespreekbaar voor bewoners, als er maar directe overlap is (dus niet dat bewoners een onbepaalde tijd geen tennisfaciliteiten hebben). Het sociale aspect is van groot belang voor de leden van de tennisvereniging.

 2. Besluit

  Het definitieve advies vanuit de wijkraad Overschie zal tijdens de formele bijeenkomst van augustus 2022 besproken worden.

 3. Besluit

  Formele bijeenkomst zal verplaats worden naar dinsdagavond 27 september 2022.

 4. Besluit

  Wijkraadsleden bespreken een aantal belangrijke punten uit het coalitieakkoord, waarbij er op- of aanmerkingen zijn die opvallen en/of spelen in de wijk Overschie. Ook openstaande vragen die spelen zijn hierbij opgenomen en besproken. Besluit is dat de wijkraad hierbij een signalerende rol heeft, welke tevens (in een later stadium) kunnen dienen en/of ingezet worden als een (ongevraagd) advies.

 5. Besluit

  Beide bewonersinitiatieven uit stemronde 1 zijn goedgekeurd en gaan door. Dit vanwege een fout in de stemmogelijkheden (speelt in heel Rotterdam).

 6. Besluit

  Er zal in de maand juli geen formele bijeenkomst zijn van de wijkraad Overschie. De eerstvolgende openbare bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 22 augustus 2022.

 7. Besluit

  Het gevraagde budget voor BOOS betreft de organisatie van een jongerenavond zijn toegekend door de wijkraadcoördinator en wijkmanager.

 8. Besluit

  Vragen zijn beantwoord en/of worden uitgezet en teruggekoppeld naar de wijkraad.

  - Vraag vanuit wijkraad aan wijkmanager: waar moeten kinderen zwemmen wanneer het zwembad (tijdelijk) gesloten is?
  Wijkmanager laat dit via de wijkraadcoördinator weten aan de wijkraadsleden.

  - Er is opgevangen dat 'Cafe Goed Gesprek' (elke donderdag bij TvO) stopt per 01-09-2022 op deze locatie. Het is de bedoeling dat wordt uitgeweken naar de Halte. De reden is niet helemaal duidelijk. De wijkraadcoördinator komt hier op terug zal de vraag, via de wijkondersteuner, neerleggen bij WMO Radar.

  - Communicatie betreft bewonersinitiatieven moet helder blijven, want er valt veel te verbeteren om dit proces te verduidelijken voor alle bewoners.

  - De terugkoppeling van ingekomen bewonersbrieven, die uitgezet worden naar de clusters, moeten ook ter kennisname gestuurd worden naar de wijkraadsleden.