Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

maandag 19 december 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Scouting Starrenburg (Delftweg 120)

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit uiterlijk 19 december 2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedoverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Besluit

  Akkoord bevonden en bekrachtigd, met de volgende opmerking:
  - Roelant Siekman geeft aan de Baanwegtunnel op zichzelf staand te missen, maar is blij dat deze wel deels onder de andere punten geschaard kan worden. Bas van Vliet vult aan dat het fietspad ook niet egaal is, wat zeker merkbaar is vanwege het feit dat je met een vaart de tunnel in fietst.

 7. 4.c

  Besluit

  Akkoord bevonden. De wijkraadcoƶrdinator zal de datum aanpassen naar 11/01/2023 met een gelijk schema en zal rekening houden met het feit dat het echt om een kennismaking gaat met de wijkraadsleden.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Besluit

  Voorzet Jeroen van de Steen maakt het concept voor de informele bijeenkomst van 15 februari en wordt aangevuld door de andere wijkraden. Tijdens de formele bijeenkomst van 20 februari zal deze vastgesteld worden.

 10. 5.b

  Hoe wenst de wijkraad de uitkomsten van het participatietraject en de clusters n.a.v. het het jaaractieplan terug te koppelen?

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  Besluit

  De wijkraad wenst graag uitnodigingen te ontvangen van alle bewonersinitiatieven onder de 2500 euro, waar de wijkraad nu zelf geen goed zicht op heeft. De wijkmanager zal dit opnemen met de wijknetwerker. Per 2023 zal de wijknetwerker een extra kolom toevoegen met (eventuele) LCP bijdrage in het wekelijkse overzicht van kleine bewonersinitiatieven.

 13. 7

  Besluit

  Vraag van Latif Tali n.a.v. opmerking bewoners: aandacht voor oversteken bij Ziedewijstraat naar de kinderspeelplaats vanwege de veiligheid bij het oversteken. Op 19.01.2023 staat er een gesprek gepland met de gemeente en 2 bewoners.


  Vraag van Roelant Siekman n.a.v. mogelijke veiligheidsopschaling. Wens om ook namens de wijkraad input te blijven geven over veiligheidsaspecten of signalen die er vanuit bewoners bij de wijkraad terecht komen, zodat dit naar voren springt in de aandacht.


  Vraag van Roelant Siekman: de wens om digitale informatieborden in de wijk te plaatsen. dhr. van de Meer is hier mee bezig en zodra meer bekend is zal de wijkmanager dit delen met de wijkraad.

 14. 8
  Sluiting