Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Reguliere bijeenkomst

maandag 3 oktober 2022

20:00 - 22:00
Locatie

De Oriënt

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10 oktober 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  • Jongerenparticipatie Young010. De wijkraad wordt gevraagd om een persoon af te vaardigen die graag meedenkt en meedoet met de sessie op 2 november a.s.

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Xander Nijmeijer, Ronald Sorensen, Nel Sorensen-Breedveld, Sophia de Leeuw, Marcel van Gent.
  Afwezig: Osvaldo de Pina


  Xander Nijmeijer wil graag meedoen met de jongerenparticipatie. De datum wordt aangepast, het wordt maandag 21 november a.s.

 2. 2

  Besluit

  Er worden drie punten toegevoegd:
  - 5.3. Evenaar 8
  - 5.4. Deelscooters
  - 5.5. Leidraad Warmtenet
  De agenda wordt vastgesteld.

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een e-mail te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter Kennisname
 5. 4.1

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de nieuwe versie van de Staat van de Wijk.

 6. 4.2

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de Handreiking Wijkakkoord.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.1

  De wijkraad stelt voor dat de wijkmanager het wijkakkoord schrijft met input van de wijkraad.
  De wijkraad stelt een wijkakkoord werkgroep vast: Marcel van Gent, Nel Sorensen-Breedveld en Danielle Makabori.

 9. 5.2

  Besluit

  Anne Boomsluiter is aanwezig om de wijkraad in te leiden in de wereld van participatie.


  De wijkraad denkt dat er verschillende wegen te bewandelen zijn, van social media gebruiken tot op de markt lopen. Kleinschalig, direct contact wordt op prijs gesteld.
  Bij participatie draait het om een paar aspecten: toetsen, betrekken, breed betrekken (verschillende kanalen, verschillende doelgroepen, mensen aanspreken op straat). Heel belangrijk om rekening te houden met authenticiteit: doen wat bij je past, niks beloven wat je niet waar kunt maken.
  In het kader van het wijkakkoord wordt dieper ingegaan op de vragen die gesreld aan de bewoners kunnen worden.  De discussie richt zich op hoofdvragen c.q. hoofdthema`s.
  De wijkraad is voornemens om een enquête te houden, digitaal of op papier, waarbij het liefst 5% van de bewoners respons geven. Een belangrijke voorwaarde is dat de respons  representatief is.
  Doelgroep: ouderen, ondernemers, jongeren tussen 12-18 jaar oud, bijzondere doelgroepen.
  Anne Boomsluiter benadrukt  hoe belangrijk het is om rekening te houden met de leefstijl. Een mix van de 4 leefstijlen zorgt ervoor dat er verschillende doelgroepen bereikt kunnen worden.


  Op het eind wordt er een globale participatieplan opgesteld, waarbij iedere lid een taak c.q. activiteit op zich neemt.
  Ronald Sorensen gaat met de scholen en op straat met de bewoners spreken.
  Sophia de Leeuw en Marcel van Gent willen aan de slag met een enquête.
  Nel Sorensen-Breedveld en Danielle Makabori willen graag een kraampje, body warmers en in gesprek met de bewoners.
  Xander Nijmeijer gaat aan de slag met de Gemeentepeiler.


  Einde van de week stuurt iedereen een beschrijving van de eigen activiteit en de middelen die nodig zijn, inclusief planning.

 10. 5.3

  Besluit

  De wijkraad is niet helemaal tevreden met de beantwoording. Marcel van Gent komt met een paar vragen voor cluster SO, ter verduidelijking.
  De wijkraadcoördinator stuurt verder de vragen door.

 11. 5.4

  Besluit

  De wijkraad is van mening dat er vaste plaatsen voor deelscooters in de wijk moeten zijn.Het onderwerp wordt tot nadere orde geparkeerd.


  Ronald Sorensen en Marcel van Gent onderzoeken wat de situatie in Oosterflank is. De eerstvolgende bijeenkomst komen ze met een voorstel.

 12. 5.5

  Besluit

  De wijkraad stemt in met de leidraad, zoals voorgesteld door Xander Nijmeijer. Hij gaat in gesprek met andere wijkraden en koppelt volgende bijeenkomst terug.

 13. 6
  Ter bekrachtiging
 14. 6.1

 15. 6.2

  De wijkraad wordt gevraagd om het besluit van 28 september j.l., om het geld wat overblijft na de tweede stemronde toe te voegen aan het budget kleine initiatieven, te bekrachtigen.

  Besluit

  Het besluit van de wijkraad van 28 september j.l. wordt bekrachtigd. Het geld wat overblijft na de tweede stemronde wordt toegevoegd aan het budget voor kleine initiatieven.

 16. 7

  Besluit

  De wijkraad stelt voor om de terugkoppeling per e-mail te doen.

 17. 8
  Rondvraag
 18. 9

  Besluit

  De bijeenkomst wordt beëindigd om 22.47uur.