Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Openbare bijweenkomst

maandag 12 september 2022

20:00 - 22:00
Locatie

De Oriënt

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk ……. 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebied………..@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.


  Aanwezig: D. Makabori, M. Van Gent, S. De Leeuw, X. Nijmeijer
  Afwezig: N. Sorensen-Breedveld, R. Sorensen, O. De Pina


  Mededelingen: 21 september Opzoomermee campagne, 24 september De Propositie - participatiesessie, 28 september Directie Veilig. De wijkraad geeft de namen van de leden die aanwezig tijdens deze sessies zullen zijn.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Dhr. Christopher is aanwezig als bewoner. Hij wil graag aandacht vragen voor vervuiling en voor “droge voeten” in de wijk. Hij stelt voor om informatie op boorden in de wijk, naast scholen te plaatsen. Er is behoefte aan meer bewustzijn over een schone omgeving en de status als “laagste punt”.
  De wijkraad nodigt de bewoner uit om mee te doen met de participatiesessie m.b.t. De Propositie, 24 september a.s.

 4. 4
  Ter kennisname:
 5. 4.1.

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de aanvulling van de clusters m.b.t. de SWOT-analyse. De wijkraad gaat zelf een top-3 opstellen en doorsturen naar de Wijkraadcoördinator/Wijkmanager. De top-3 wordt verder meegenomen naar de eindanalyse.

 6. 4.2

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de lijst bewonersinitiatieven t/m september 2022. De wijkmanager geeft nog een korte toelichting over het proces m.b.t. de Tweede Stemronde voor de Bewonersinitiatieven.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.1.

  Besluit

  Peter Kalksma is aanwezig namens OBI om toelichting te geven op het wijkprofiel in relatie tot de wijkanalyse. De Gemeentepeiler komt ook aan de orde, als participatie-instrument.

 9. 5.2

  Besluit

  Nick Venema is aanwezig om toelichting te geven op de planning en de voortgang van het wijkakkoord. Het streven is om eind november een concept op papier te hebben.
  De wijkraad wordt gevraagd om te denken over het participatieplan. De wijkraad mag zelf invulling geven aan de manier waarop er geparticipeerd wordt.
  De wijkraad gaat binnenkort een eigen project op Mijn.Rotterdam.nl starten.

 10. 6
  Ter besluitvorming:
 11. 6.1.

  Besluit

  Het communicatieplan is een dynamisch document, de wijkraad stelt voor dat het plan continu aangepast kan worden.
  Volgende week het punt agenderen, met een aangepast plan.

 12. 7
  Ter bekrachtiging:
 13. 7.1.

  Besluit

  De wijkraad bekrachtigt het besluit van 29 juli j.l.

 14. 7.2.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt aangepast met de opmerking dat Danielle Makabori geen deel van de werkgroep Groen uitmaakt.
  De besluiten- en actielijst worden vastgesteld.

 15. 8
  Terugkoppeling werkgroepen en of werkbezoeken
 16. 9.
  Rondvraag
 17. 10.

  Besluit

  De bijeenkomst wordt om 22.30 uur beëindigd.