Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Reguliere bijeenkomst

maandag 9 mei 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Gebiedskantoor Prins Alexander - Raadzaal

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 09 mei  2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De vergadering wordt geopend om 20.00uur. Voorzitter is dhr. R. André de la Porte

 2. 2

  Besluit

  De volgende drie personen worden officieel geïnstalleerd:
  - Ronald Sorensen
  - Nel Sorensen-Breedveld
  - Osvaldo de Pina


  Hiermee is de wijkraad Oosterflank compleet.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn drie kandidaten: Xander Nijmeijer, Daniëlle Makabori en Nel Sorensen-Breedveld.
  Eerste ronde: er zijn 7 stemmen uitgebracht: 1 voor X. Nijmeijer, 2 voor N. Sorensen-Breedveld en 4 voor D. Makabori.
  Mevr. Makabori wordt officieel de voorzitter van wijkraad Oosterflank.

 4. 4

 5. 5

  Besluit

  Er zijn geen bewoners aangemeld om in te spreken.

 6. 6
  Ter kennisname
 7. 6.2

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van het proces bewonersinitiatieven.
  Actie wijkraad: monitoren of het budget toereikend is en of de nieuwe manier van indienen van bewonersinitiatieven laagdrempelig genoeg is.
  Daniëlle Makabori maakt bekend dat ze betrokken bij een initiatief in de buurt was, lang voordat ze gekozen werd. Afgesproken is dat ze deel zal blijven nemen aan het initiatief, maar wel op de achtergrond en niet als wijkraadslid. Mocht er een besluit in de wijkraad genomen moeten worden, dan zal ze zich onthouden van zowel beraadslagging als stemming.

 8. 6.3

  Besluit

  De wijkraadcoördinator geeft een korte toelichting van het inwerkprogramma.
  Er zijn vragen over een organogram van de organisatie.
  Actie wijkraadcoördinator: een organogram opstellen.

 9. 6.4

  Besluit

  De wijkraad staat positief tegenover het onderwerp. De wijkraadsleden zouden graag meer over het onderwerp willen weten en op de agenda behouden.
  Actie wijkraadcoördinator: zodra er ontwikkelingen te melden zijn, zal de propositie geagendeerd worden. De wijkmanager zal tijdens het inwerkprogramma ook een korte toelichting geven.

 10. 7
  Ter besluitvorming/bekrachtiging
 11. 7.1

  Besluit

  De Wijkraad is niet helemaal overtuigd over de mogelijkheid om een eigen logo te ontwikkelen. Het gebruik van de templates zou de voorkeur genieten.
  De wijkraadsleden stellen voor om social media, in het bijzonder Nextdoor, een prominent plek in de communicatie te geven.
  Er is behoefte aan een overleg met de communicatieadviseur om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.
  Actie wijkraadcoördinator: afspraak met de communicatieadviseur en een paar wijkraadsleden inplannen.
  Er wordt ingegaan op de e-mail van een bewoner over een papierenkrant. Het voorstel is om contact met deze mevrouw te zoeken en te bespreken wat de behoefte precies is.
  Actie wijkraad: Daniëlle Makabori neemt contact met de mevrouw op, en informeert de andere wijkraadsleden en de wijkraadcoördinator over het gesprek.

 12. 7.2

  Besluit

  Het concept besluitenlijst wordt toegevoegd aan het besluitenlijst van 9 mei a.s., aangezien het een voortzetting van de bijeenkomst van 20 april j.l. betreft.
  Actie wijkraadcoördinator: de twee besluitenlijsten toevoegen voor de volgende bijeenkomst.

 13. 7.3

  Besluit

  De reguliere bijeenkomsten, zoals aangegeven in het schema blijven ongewijzigd.
  De twee inwerkprogramma dagen zullen op 17 juni, respectief 2 juli plaatsvinden.
  Voor de overige inwerkprogramma/rayon zijn er wijzigingen. Zodra meer bekend, wordt er gecommuniceerd.
  21 juni vooralsnog in de agenda vrijhouden, voor een eventueel grensoverschrijdend overleg. De exacte datum en locatie worden nader gecommuniceerd.

 14. 8

  Besluit

  Marcel van Gent en Sophia van Leeuwen geven aan de volgende bijeenkomst op 30 mei a.s. afwezig te zijn.

 15. 9

  Besluit

  De bijeenkomst wordt gesloten om 22.00uur.