Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Reguliere bijeenkomst

maandag 27 juni 2022

20:00 - 22:00
Locatie

De Oriënt

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Xander Nijmeijer, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Nel Sorensen-Breedveld, Ronald Sorensen

 2. 2

  Besluit

  Er wordt een nieuwe punt toegevoegd. 5.3. Instellen werkgroep groen
  De wijkraad stelt de agenda vast.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 4. 3.1
  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een email te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl
 5. 4
  Ter kennisname:
 6. 4.1

  Besluit

  Anda Noordhuis heeft een presentatie over Opzoomer Mee. In Oosterflank valt op dat het aantal straten die meedoen met Opzoomeren zijn gedaald dit jaar, in tegenstelling tot de Rotterdamse trend. Ook zijn er minder bewonersinitiatieven ingediend.
  Opzoomer Mee zal na de zomervakantie een campagne starten om bewoners in de wijk te attenderen op de mogelijkheden.
  De wijkraad zal aansluiten bij de campagne en meedoen met een gezamenlijke activiteit in de wijk. Anda Noordhuis neemt na de zomer contact op met de wijkraadcoördinator.

 7. 4.3

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de wijkanalyse. De volgende stappen in het proces zullen worden besproken in het informeel overleg van 4 juli a.s.

 8. 4.4

  Besluit

  Monique van Deursen - beleidsadviseur jeugd in o.a. Oosterflank - en Arnout van Amersfoort - eindverantwoordelijke jeugd in Prins Alexander voor Gro-up - zijn aanwezig om toelichting te geven over jeugdwelzijn in Oosterflank.
  Drie punten staan centraal de komende periode: jongerenhubs, armoede en wijkprogrammering.
  De wijkraad is van mening dat een jongerenhub heel goed voor de wijk zou kunnen zijn. Op dit moment zijn er geen concrete locaties, in het bijzonder locaties waar ook een maakplaats gehuisvest zou kunnen worden. De wijkraad wordt gevraagd om na te denken over mogelijke locaties en deze door te geven aan Monique van Deursen, via de wijkraadcoördinator.
  De wijkraad stelt het op prijs om meegenomen te worden in de voortgang.

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.1

  Besluit

  De wijkraad stelt een tijdelijke werkgroep communicatie in, bestaande uit Nel Sorensen-Breedveld, Danielle Makabori en Xander Nijmeijer.
  De werkgroep komt na de zomer met een voorstel t.a.v. communicatie van de wijkraad.

 11. 5.2

  Besluit

  Lot Mertens gaat in gesprek met de wijkraad over de bedoeling van de Wijk aan Zet. De wijkraad kan op haar hulp en ondersteuning rekenen om een eigen wijkverhaal te creëren.

 12. 5.3

  Besluit

  De wijkraad stelt een werkgroep Groen in, die zich bezig houdt met de vergroening van de wijk.
  De werkgroep bestaat uit: Ronald Sorensen, Sophia de Leeuw, Nel Sorensen en Danielle Makabori.

 13. 6

  Besluit

  Danielle Makabori:
  - 2 juni j.l. - tweede sessie met bewoners georganiseerd door Sprout, over de vergroening van de metrostation. Er waren niet veel bewoners aanwezig.
  - 3 juni j.l. - Xander Nijmeijer, Danielle Makabori en Bart Grootkoerkamp van Gro-up hebben contact gehad met mevr. Hoek, over de wijkkrant. Er wordt gekeken of er nieuw leven ingeblazen kan worden in de wijkkrant, eventueel met een digitale component.
  - 24 juni j.l. - Danielle vertelt over het eerste voorzittersoverleg in Prins Alexander.
  Xander Nijmeijer:
  - geeft aan contact te hebben gehad met de bewoner die beschikt over de domeinnaam van de wijkraad Oosterflank. Xander Nijmeijer houdt de wijkraad op de hoogte over de voortgang.
  - 21 juni j.l. Xander Nijmeijer, Sophia de Leeuw en Marcel van Gent hebben deelgenomen aan het grensoverschrijdend overleg over Alexanderknoop en de Ontwikkeling van AtotZ. Ze geven een korte terugkoppeling. Afgesproken werd dat er een klankbordgroep van alle zes de wijkraden in Prins Alexander gevormd zal worden. Iedere wijkraad mag maximaal 2 leden per wijkraad afvaardigen. Marcel van Gent, Xander Nijmeijer en Danielle hebben alle drie interesse in. Vóór vrijdag 1 juli a.s. zullen ze de twee deelnemers communiceren.

 14. 7
  Ter bekrachtiging
 15. 7.1

  Besluit

  Paragraf "Huis van de wijk t/m Gro-up" wordt aangepast als volgt:
  "Buurtwerk wordt Gro-up, en blijft actief in Het Huis van de Wijk Oriënt".
  De wijkraad legt de besluitenlijst vast.

 16. 7.2

  Besluit

  De wijkraad gaat akkoord met de nieuwe schema. De bijeenkomsten zullen worden bijgewerkt in Ibabs en Roadi.

 17. 8

  Besluit

  De wijkraad stelt voor om volgende bijeenkomst het agendapunt "deelscooters" te willen bespreken.

 18. 9

  Besluit

  De bijeenkomst wordt gesloten om 22.45uur.