Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Reguliere bijeenkomst

maandag 7 november 2022

17:45 - 19:30
Locatie

De Oriënt

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 7 november 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om  17.45uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Osvaldo de Pina, Xander Nijmeijer, Nel Sorensen-Breedveld, Ronald Sorensen.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van agendapunt 4.2.: Inhoudelijke bespreking ongevraagde adviezen.

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een e-mail te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Bewoner Marianne van Ginniken is aanwezig om kennis te maken met de wijkraad. Ze geeft aan dat ze het belangrijk vindt om levensloop bestendige woningen te creëren. De wijkraad wordt gevraagd om het onderwerp mee te nemen in hun overwegingen. Ook eenzaamheid en gemeenschappelijke ruimtes worden onder de aandacht gebracht. Het blijkt onmogelijk te zijn om gebruik te maken van gemeenschappelijke ruimtes, omdat er allerlei voorwaarden aan gekoppeld zijn. Des te meer gezien het feit dat er weinig op sociaal gebied in Oosterflank gebeurt.
  Energie(coöperaties) en zelfbeheer in Oosterflank zijn twee zaken die erg spelen in Oosterflank.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Besluit

  De wijkmanager is aanwezig, hij geeft een korte toelichting van de stand van zaken m.b.t. het wijkakkoord. Vanmiddag is de werkgroep wijkakkoord van de wijkraad bij elkaar gekomen. De wijkraad komt ook met voorstellen.
  Het jaaractieplan in concept zal eind deze maand ook gered worden. De wijkraad zit op schema.
  Voor 18 november a.s. zal de wijkraad de input van de participatie naar de wijkmanager sturen.
  De wijkraad denkt na over eventuele andere participatie activiteiten.

 6. 4.2

  Besluit

  Vanuit wijkraad Ommoord is er een vraag binnengekomen of wijkraad Oosterflank wilt tekenen met het ongevraagd advies over deelscooters. De wijkraad heeft nog een week de tijd om te reageren.
  De wijkraad is voorstander van aangewezen vakken. De wijkraad staat positief tegenover het advies, maar wel met opmerkingen.
  Xander Nijmeijer zal een concept-reactie opstellen.

 7. 5
  Ter besluitvorming
 8. 5.1

  Besluit

  De wijkraad stemt in met de planning zoals voorgesteld.

 9. 6
  Ter bekrachtiging
 10. 7
  Terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken
 11. 8
  Rondvraag
 12. 9

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 19.34uur.