Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Reguliere bijeenkomst

maandag 12 december 2022

17:30 - 19:30
Locatie

Huis van de Wijk Oriënt, Kobehof 5

Voorzitter
Danielle Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 december 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.49uur.
  Aanwezig: Xander Nijmeijer, Sophia de Leeuw, Osvaldo de Pina, Nel Sorensen-Breedveld, Ronald Sorensen, Marcel van Gent.
  Afwezig: Danielle Makabori.
  De bijeenkomst wordt door Jean-Paul Andela, als interim voorzitter, ondersteund.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  • Aangemeld: Esmee Traugott, Majorie Winter en Elmar Levy namens Stichting “Nu voor Nederland”

  Besluit

  Esmee Traugott is aanwezig om in te spreken bij de wijkraad. Mevr. Traugott deelt haar ervaringen in de wijk mee, in het bijzonder op het gebied van afvaloverlast. Oosterflank zou ook wat groener mogen worden, de stoepen en de straten beter onderhouden. Er wordt gesproken over het organiseren van meer activiteiten voor de jeugd, als een manier om overlastgevende jongeren een plek te geven.
  De wijkraad erkent de problematiek. De onderwerpen zijn benoemd in het JaarActiePlan. De wijkraad onderstreept de noodzaak om overlast te melden via de MeldR-app.

 4. 4
  Ter kennisname
 5. 4.1

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van het verslag van de Gemeentepeiler. Er is zowel een digitale, als een papierenversie voor de peiling gebruikt. De wijkraad constateert dat de respons digitaal gelijk staat aan de respons die tijdens de participatiesessies in de wijk  werd opgehaald. Het is een dat opzicht een bevestiging van het beeld.

 6. 5
  Ter bekrachtiging:
 7. 5.1

  Besluit

  De wijkraad heeft de afgelopen periode met de wijkmanager samengewerkt  om het concept  jaaractieplan tot stand te brengen. De wijkmanager geeft een korte toelichting over het vervolg. In januari 2023 wordt een terugkoppeling van de clusters verwacht. Half maart 2023 wordt de wijkraad geacht het concept wijkakkoord te bekrachtigen.


  De wijkraad stemt in met het concept jaaractieplan. Het concept jaaractieplan wordt unaniem bekrachtigd.

 8. 6

  Besluit

  De wijkraad staat stil bij de participatieactiviteiten de afgelopen periode. De wijkraadsleden ervaren het contact met de wijkbewoners als heel positief, veel mooie en interessante gesprekken hebben plaatsgevonden. Ook de jongeren participatiesessie met Young010 heeft interessante inzichten opgeleverd.
  De wijkraad denkt ook in de toekomst buurtgesprekken te organiseren.
  Op 22 december a.s. is er een kerstbijeenkomst in de wijk. De wijkraad zal zelf ook publiciteit voor het evenement maken.

 9. 7
  Rondvraag
 10. 8

  Besluit

  De bijeenkomst wordt beëindigd om 18.38uur.