Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Rozenburg (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Dorpsraad Rozenburg

dinsdag 21 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

0.40 Raadzaal - Stadswinkel Rozenburg

Voorzitter
L. Mes
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 7 maart 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedRozenburg@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld; alleen 6 c (terugkoppeling kleine kernen) komt te vervallen.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a
  Hans den Hartogh (BIZ Pothof) - inzake Dorpsvisie
 5. 3.b
  Hanny Krul-Wouters
 6. 4
  Ter bespreking:
 7. 4.a

 8. 5
  Ter besluitvorming:
 9. 5.b

  Besluit

  Het dorpsakkoord en bijbehorende stukken zijn vastgesteld, met daarbij de verzoeken
  - nog eens kritisch te kijken naar de aanbiedingsbrief
  - Leegstand Pothof te benoemen
  - ontsluiting Pothof nog meer benadrukken
  - noodzaak maatschappelijke ruimten meer benadrukken
  Mevrouw Dijkman en mevrouw Mes stemmen deze wijzigingen met de wijkmanager af.

 10. 5.c

  Besluit

  De dorpsraad besluit een positief advies te geven.


  Mevrouw Timmer en de heer Schellenboom hebben zich afzijdig gehouden tijdens de behandeling van dit agendapunt.

 11. 6
  Terugkoppeling Werkgroepen
 12. 6.a
  Stadsontwikkeling & Economie - Erwin van Eijsden
 13. 6.b
  Communicatie & Representatie - Paul Dullaard
 14. 7
  Rondvraag
 15. 8
  Sluiting (aansluitend een informele borrel in de Wijkhub)