Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Rozenburg (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Dorpsraad Rozenburg

dinsdag 13 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

0.40 Raadzaal - Stadswinkel Rozenburg

Voorzitter
L. Mes
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 13 juni 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedRozenburg@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4

  Besluit

  Agenda is vastgesteld.

 5. 4.a
  Bijpraatmoment Stichting Rozenburg Bloeit - De heer Victor Luque de Boer
 6. 4.b

 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

 9. 5.b

  Besluit

  Advies wordt aangenomen met de aanmerkingen dat er meer nadruk moet komen op de taalcursussen en dat er geschreven moet worden dat de Rozenburgse bibliotheek alles al doet wat Rotterdam graag wil in de bibliotheken. De wijkraadcoördinator zal dat verwerken.

 10. 5.c

  Besluit

  Mevrouw Dijkman leest het advies voor waarna de dorspraad besluit deze te versturen.

 11. 5.d

  Besluiten

  De dorpsraad besluit een voorzitter te kiezen uit de eigen leden.

  De dorpsraad heeft via stemming op papier besloten de heer Oosterlee als voorzitter aan te wijzen voor de periode van één jaar.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 7
  Terugkoppeling Werkgroepen
 14. 7.a
  Stadsbeheer - De heer F. Schellenboom
 15. 7.b
  Communicatie & Representatie - De heer P. Dullaard
 16. 7.c
  Welzijn & Veilig - Mevrouw M.J. de Sutter-Besters
 17. 7.d
  Werkgroep Kleine Kernen
 18. 8
  Rondvraag
 19. 9
  Afscheid Léona Mes
 20. 10
  Sluiting