Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Rozenburg (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Dorpsraad Rozenburg

dinsdag 12 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

0.40 Raadzaal - Stadswinkel Rozenburg

Voorzitter
R.J.B. Oosterlee
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 12 september 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedRozenburg@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  De werkgroep Welzijn en Veilig pakt dit dossier verder op.

 5. 3.b

  Besluit

  De casus wordt verder besproken in de werkgroep welzijn & veilig

 6. 4
  Ter besluitvorming:
 7. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst wordt vastgesteld, met de aanmerking dat er in de 'actie en besluitenlijst' de naam van de Heer Mathijs moet worden vermeld ipv Mathijssen.

 8. 4.b

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Woningcorporatiee Ressort Wonen heeft het initiatief genomen om flexwoningen in Rozenburg te realiseren. De woningen zijn bedoeld voor Rozenburgse jongeren/starters op de woningmarkt en spoedzoekers. Ressort Wonen heeft hiervoor met de Rijksoverheid afspraken gemaakt om 36 flexwoningen over te nemen uit de voorraad van het Rijk.

 11. 5.b

  Graag neem ik u even kort mee in de technische uitdagingen en planning van de projectmatige aanpak van de rioolvervanging Abelenlaan e.o. en Rivierenbuurt.

 12. 5.c

 13. 6
  Terugkoppeling Werkgroepen
 14. 6.a
  Stadsontwikkeling & Economie - Erwin van Eijsden
 15. 6.b
  Communicatie & Representatie - Paul Dullaard
 16. 6.c
  Welzijn & Veilig - Bas van Eijsden
 17. 7
  Rondvraag
 18. 8
  Sluiting (met aansluitend een informele borrel in de Wijkhub)