Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Rozenburg (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Dorpsraad Rozenburg

dinsdag 24 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

0.40 Raadzaal - Stadswinkel Rozenburg

Voorzitter
L. Mes
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 24 januari 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedRozenburg@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  De heer van Oosterlee is met afmelding afwezig.
  Dhr Das. heeft zich afgemeld, agendapunt 5c komt te vervallen en verschuift door naar 21 februari.

 3. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld

 4. 3
  Inspreekrecht bewoners
 5. 3.a

  Mw. Sonneveld heeft toegezegd dat de dorpsraad iedere 2/3 weken in de krant aangeeft waar zij mee bezig zijn.

 6. 3.b
  Inspreken namens de actiegroep RIA - de heer R. van den Beemt
 7. 4
  Ter besluitvorming:
 8. 4.b

  Besluit

  Dorpsraad heeft besloten om in een informele setting in gesprek te gaan met actiegroep R.I.A.

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Mw Mes heeft toegezegd dat zij graag meekijkt naar de mogelijkheden m.b.t. subsidies.

 11. 5.b

 12. 5.c

  Dhr. Das heeft zich afgemeld. Dit agendapunt verschuift naar 21 februari.

 13. 5.d

  Sabine heeft in de plaats van Rolf een presentatie gegeven over het dorpsakkoord.

 14. 5.e

  Mw. Timmer gaf aan dat de dorpsraad niet op het Brinkplein heeft gestaan, dit moet uit het dorpsverslag.
  Dhr van Eijsden gaf aan dat de bijeenkomst met Oekraïense vluchtelingen van vorige maand niet is opgenomen in het dorpsverslag.

  Besluit

  Er is besloten dat alle toevoegingen en verbeterpunten van het dorpsverslag per mail naar Mw Mes worden verstuurd.

 15. 6
  Ter informatie:
 16. 7
  Terugkoppeling Werkgroepen
 17. 7.a

  Deze werkgroep ging i.v.m. een ander overleg niet door.

 18. 7.b

  Reeds toegelicht.

 19. 7.c

  Tijdens de werkgroep heeft een evaluatie plaatsgevonden over o.a. nieuwsjaardag en de kerstmarkt.
  Er is inmiddels een logo, huisstijl en format.

 20. 7.d

  Besluit

  Dhr. Oosterlee wordt de voorzitter van deze werkgroep.

 21. 8
  Rondvraag
 22. 9
  Sluiting (aansluitend een informele borrel in de Wijkhub)