Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Rozenburg (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Dorpsraad Rozenburg

dinsdag 7 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

0.40 Raadzaal - Stadswinkel Rozenburg

Voorzitter
R.J.B. Oosterlee
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 7 november 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedRozenburg@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Als 5.E wordt toegevoegd: 'Advies inzake MER-toetsing bij ammoniakopslag', verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst is vastgesteld.

 6. 4.c

  Besluit

  Het advies wordt gevolgd waarmee de aanvraag wordt goedgekeurd.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Ressort Wonen geeft graag een toelichting op de prestatieafspraken die Ressort Wonen en Huurdersvereniging Rozenburg met gemeente Rotterdam willen gaan maken. We gaan daarbij in op de samenhang met het Dorpsakkoord. We zullen een gedetailleerde factsheet over de woonruimteverdeling in de afgelopen periode beschikbaar stellen. En we geven kort de stand van zaken van de projecten 36 Flex/Locatie De Ark en Herontwikkeling locatie De Rozet weer.

 9. 5.b

 10. 5.c

  Op uitnodiging heeft de gebiedsorganisatie onlangs kennis gemaakt met het bedrijf Air products dat zich, met de hoofdvestiging, direct ten oosten van Rozenburg bevindt. Dit bedrijf specialiseert zich onder andere in het leveren van stikstof aan bedrijven en waterstof. Met name in het laatste viel de grote dynamiek op door snel opeenvolgende ontwikkelingen. Air products is graag bereid deze ontwikkeling ook te komen toelichten in de dorpsraadbijeenkomst.

 11. 5.d

  Besluit

  Dorpsraad besluit de beschreven werkwijze over te nemen.

 12. 5.e

  Besluit

  Dorpsraad besluit in deze casus een ongevraagd advies te versturen. De heer Oosterlee zal een eerste versie maken.

 13. 6
  Terugkoppeling Werkgroepen
 14. 6.a
  Welzijn & Veilig - mevrouw de Sutter-Besters
 15. 6.b
  Communicatie & Representatie - de heer Dullaard
 16. 7
  Rondvraag
 17. 8
  Sluiting (met aansluitend een informele borrel in de Wijkhub)
 18. 9
  Sluiting