Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 15 juni 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Theater 't Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 15-6-2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Boris Pulskens (voorzitter)
  Barend van de Donk
  Klaas van der Burg
  Nahom Tsehaie
  Ingeborg Absil
  Benjamin Veenema
  Amara van der Elst


  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 14

 2. 2

  Besluit

  Agendapunt 6: Ter informatie komt te vervallen.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a
  Dirk Rijneke, Rotterdam Films
 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst 18-05-2022 ongewijzigd vastgesteld

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Bewoner Marjan van Hoorn heeft bezwaar ingediend tegen de nieuwe opzet van de bewonersinitiatieven en dan specifiek tegen de hoogte van de bedragen die er voor het resterende deel van 2022 beschikbaar zijn voor de wijken in Rotterdam Noord. Ze haalde daar in korte tijd bovendien ruim 40 handtekeningen voor op.

  Besluit

  Ongevraagd advies vastgesteld. Namens de drie wijkraden in Noord indienen.

 9. 5.b

  De wijkraden uit Rotterdam Noord dienden in december 2021 een ongevraagd advies in over het verlagen van de maximum snelheid op de Bergselaan, Walenburgerweg en Bentincklaan van 50 km/u naar 30km/u. In april ontvingen de nieuwe wijkraden in Rotterdam Noord daar een antwoord op van Judith Bokhove, Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal.

  Besluit

  Brief vastgesteld. Namens de drie wijkraden in Noord indienen.

 10. 5.c

  Onderdeel van het veel grotere Masterplan ZOHO. Zie ook het Masterplan ZOHO: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10632360/

  Besluit

  Wijkraadleden Amara van der Elst en Nahom Tsehaie nemen namens wijkraad zitting in ZOHO Beraad.

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 7
  Rondvraag
 13. 8
  Sluiting