Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt - Provenierswijk

woensdag 12 oktober 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Theater 't Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12-10-2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Boris Pulskens (voorzitter)
  Nahim Tsehaie
  Klaas van der Burg
  Ingeborg Absil
  Barend van de Donk
  Lucas van Zuijlen


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)
  Afwezig (met opgaaf van reden): Amara van der Elst


  Aantal bezoekers: 20

 2. 2

  Besluit

  Agenda vastgesteld conform

 3. 3

  Lucas van Zuijlen stelt zich voor aan bezoekers en wordt daarna beëdigd als lid van wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk.

 4. 4
  Ter bespreking:
 5. 4.a

  Wijkraad legt aan bewoners opzet uit van wijkakkoord en vraagt daarna aan bezoekers om in groepjes te bespreken welke thema's en onderwerpen zij belangrijk vinden, op basis van een enquêteformulier dat door de wijkraad verstrekt is. Wijkraadsleden verdelen zich over de groepen en gaan met bewoners in gesprek over de thema's en onderwerpen op het enquêteformulier.
  Uitkomst wordt gedeeld in openbare bijeenkomst wijkraad d.d. 16 november 2022.

 6. 5

  Bewoner vraagt aandacht voor regels rond drainage, afwatering en grondwaterstand in binnenterreinen in Agniesebuurt-Provenierswijk. Bewoners zijn volgens gemeente zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand in hun eigen achtertuinen.
  - Wil de wijkraad navragen waarom de pomp tussen Noordsingel en de drainageleidingen in de Agniesebuurt nooit is aangelegd?
  - Wil de wijkraad bekendheid aanwakkeren rond de verantwoordelijkheid die bewoners hebben voor de grondwaterstand in hun achtertuin?
  - Wil de wijkraad navragen hoe de gemeente verwacht dat wijkbewoners de drainage van hun achtertuin geacht worden te betalen?
  Bewoners zegt toe rapport over grondwaterstand aan wijkraad te leveren.


  Bewoner vraagt aandacht voor studies rond bezonning en geluid van torens die gebouwd gaan worden in RCD (Rotterdam Central District) en dan met name voor de gevolgen voor bewoners van Agniesebuurt-Provenierswijk.
  - Vraagt om onafhankelijke integrale studie van geluid en bezonning van bouwprojecten in RCD en gevolgen voor Agniesebuurt-Provenierswijk
  - Vraagt om plenaire participatiemiddag over alle bouwprojecten in RCD
  - Vraagt om 3d-modellen vrij te geven van de bouwprojecten in RCD
  Bewoner vraagt tevens aandacht voor handhaving door welstandcommissie Rotterdam.
  Punt staat al op agenda wijkraad. Bewoners zegt toe voorbeelden aan te leveren aan wijkraad.

  Besluit

  Wijkraad zegt terugkoppeling toe op de vragen die beide insprekers gesteld hebben (zie toelichting bij agendapunt).

 7. 6
  Ter besluitvorming:
 8. 6.a

  Besluit

  Vaststellen besluitenlijst d.d. 21-9-2022 schuift door naar openbare bijeenkomst 16 november 2022.

 9. 7
  Ter informatie:
 10. 7.a
  Bewonersinitiatieven
 11. 7.b
  Experiment sluiting rechtsafslag Schieweg-Walenburgerweg
 12. 7.c

  Wijkraadslid Nahom Tsehaie doet verslag van ZOHO-beraad.

 13. 7.d

  Wijkraad vraagt bewoners voorbeelden aan te leveren van vervuiling in Agniesebuurt-Provenierswijk.

 14. 8
  Rondvraag
 15. 9
  Sluiting