Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt - Provenierswijk

dinsdag 23 augustus 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Wijkcoop010, Zomerhofstraat 75

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 23-8-2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Boris Pulskens (voorzitter)
  Nahom Tsehaie
  Klaas van den Burg
  Ingeborg Absil
  Barend van de Donk


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Afwezig:
  Benjamin Veenema (uittredend wijkraadlid)
  Amara van der Elst


  Aantal bezoekers: 16

 2. 2

  Besluit

  Agenda vastgesteld, met aantekening.
  Agendapunt 3.a wordt samengevoegd met agendapunt 4.b
  Agendapunt 3.c wordt ook samengevoegd met agendapunt 4.b

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Zie agendapunt 4.b

 5. 3.b

  - Bewoonster vraagt wijkraad om terugkoppeling van afspraken gemaakt met vorige wijkraad (Provenierswijk) met welstandscommissie gemeente over verlenen vergunningen voor dakterrassen.
  - Bewoonster vraagt wijkraad gemeente aan te spreken op verwijderen twee prullenbakken rond brug over Spoorsingel.

  Besluiten

  Bewoonster en/of Klaas van der Burg leveren wijkraad overzicht gemaakte afspraken.

  Wijkraadcoördinator benadert gebiedsregisseur.

 6. 3.c

  Zie agendapunt 4.b

 7. 4

  Besluit

  Vastgesteld conform

 8. 4.b

  - Bewoonster Elske Schreuder spreekt in (agendapunt 3.a) en stelt dat bewoners Walenburgerweg het initiatief om de blackspot kruising Schieweg-Walenburgerweg aan te pakken door rechtsaf Schieweg-Walenburgerweg aan te pakken steunen.
  - Bewoonster Paulien Caspers spreekt in (agendapunt 3.c) en stelt dat bewoners Proveniersstraat en Provenierssingel het initiatief om de blackspot kruising Schieweg-Walenburgerweg aan te pakken door rechtsaf Schieweg-Walenburgerweg aan te pakken niet steunen. Bewoonster ziet alternatieve oplossing voor zich voor opheffen afslag rechtsaf Schieweg-Walenburgerweg en zal dit voorstel met de wijkraad delen.

  Besluit

  Wijkraad besluit voorstel bewoonster Paulien Caspers te delen met projectleider gemeente Rotterdam als zij betreffend voorstel van bewoonster ontvangen.

  Bewoonster ziet alternatieve oplossing voor zich voor opheffen afslag rechtsaf Schieweg-Walenburgerweg.

 9. 4.c

  Besluit

  Wijkraad adviseert wijkmanager Okach Bouchtaoui om resterend bedrag van budget stemronde 1 grote bewonersinitiatieven te voegen bij budget stemronde 2 grote initiatieven.

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

  - Bewoners willen meer groen in plannen gemeente zoals gepresenteerd tijdens bewonersavond op 22-08-2022.
  - Bewoners vragen om tijdspad aanpassing trottoirs Walenburgerweg.
  - Bewoners uiten zorgen om fundering panden aan Walenburgerweg door trillingen die verkeersdrempels opleveren.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Wijkraadleden Nahom Tsehaie en Amara van der Elst doen verslag

 14. 6.b

  Wijkraad vraagt bewoners voorbeelden van verkamering aan te leveren.

 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting