Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 18 mei 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Budelinc, Vijverhofstraat 114-116
Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 18-5-2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. Besluit

  Aanwezige wijkraadleden:
  Boris Pulskens (voorzitter) - digitaal
  Klaas van der Burg
  Ingeborg Absil
  Nahom Tsehaie
  Benjamin Veenema
  Amara van der Elst
  Barend van de Donk

  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch - wijkraadcoördinator

  Aantal bezoekers: 1

 2. Besluit

  Toegevoegd agendapunt 6.d Agenda volgend formeel overleg

 3. Besluit

  De wijkraad stelt een ongevraagd advies op over de huidige gang van zaken rond bewonersinitiatieven. Het ongevraagd advies betreft niet alleen de beschikbare budgetten, maar ook de aanvraag- en stemprocedure.

 4. Besluit

  Ter kennisgeving aangenomen.

  Wijkraad wil situatie rond invoering 30km-zones blijven volgen en eventueel opnieuw via een ongevraagd advies voorleggen aan de nieuwe wethouder.
  - Wijkraad streeft naar het oprichten van werkgroep verkeer met wijkraden Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier en Oude Noorden.

 5. Besluit

  Programma van Eisen (PvE) Almondestraat wordt nader besproken in eerstvolgend informeel overleg wijkraad en eerstvolgend formeel overleg wijkraad.

 6. Besluit

  - Ongevraagd advies bewonersinitiatieven.
  - Programma van Eisen Almondestraat