Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 18 mei 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Budelinc, Vijverhofstraat 114-116

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 18-5-2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezige wijkraadleden:
  Boris Pulskens (voorzitter) - digitaal
  Klaas van der Burg
  Ingeborg Absil
  Nahom Tsehaie
  Benjamin Veenema
  Amara van der Elst
  Barend van de Donk


  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch - wijkraadcoördinator


  Aantal bezoekers: 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  Toegevoegd agendapunt 6.d Agenda volgend formeel overleg

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 5
  Inspreekrecht bewoners
 6. 6
  Ter bespreking:
 7. 6.a

  Besluit

  De wijkraad stelt een ongevraagd advies op over de huidige gang van zaken rond bewonersinitiatieven. Het ongevraagd advies betreft niet alleen de beschikbare budgetten, maar ook de aanvraag- en stemprocedure.

 8. 6.b

  Besluit

  Ter kennisgeving aangenomen.

  Wijkraad wil situatie rond invoering 30km-zones blijven volgen en eventueel opnieuw via een ongevraagd advies voorleggen aan de nieuwe wethouder.
  - Wijkraad streeft naar het oprichten van werkgroep verkeer met wijkraden Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier en Oude Noorden.

 9. 6.c

  Besluit

  Programma van Eisen (PvE) Almondestraat wordt nader besproken in eerstvolgend informeel overleg wijkraad en eerstvolgend formeel overleg wijkraad.

 10. 6.d

  Besluit

  - Ongevraagd advies bewonersinitiatieven.
  - Programma van Eisen Almondestraat

 11. 7
  Rondvraag
 12. 8
  Sluiting