Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt - Provenierswijk

woensdag 14 december 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Theater 't Kapelletje

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14-12-2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Boris Pulskens (voorzitter)
  Amara van der Elst
  Ingeborg Absil
  Klaas van der Burg
  Lucas van Zuijlen


  Afwezig:
  Barend van de Donk
  Nahom Tsehaie


  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 14

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Bewoner herhaalt vraag aan wijkraad zoals gesteld tijdens openbaar overleg van 16 november 2022 en verzoekt om de 3d-modellen van de hoogbouw die gepland is in het Rotterdam Central District (RCD). Bewoner herhaalt bovendien de wens om financiering van eigen onderzoek naar bezonning Provenierswijk.
  Bewoner pleit voor nulmeting van de staat van de oude bomen in de binnentuinen in de Agniesebuurt-Provenierswijk. Bewoner schrijft daar zelf brief over aan gemeente en deelt brief en antwoord met wijkraad.

  Besluit

  Wijkraad besluit tot schrijven ongevraagd advies:
  - Wijkraad stelt voorwaarden op voor geplande participatieavond rond 3d-modellen
  - Wijkraad vraagt om contra-expertise bezonningsstudie
  - Wijkraad vraagt om vrijgeven 3d-modellen van alle gebouwen in RCD

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Wijkraadcoördinator geeft toelichting.

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a

  Wijkraadcoördinator geeft toelichting op aanvraagprocedure zoals die gaat gelden in 2023.

 11. 6.b

 12. 7
  Rondvraag
 13. 8
  Sluiting