Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt - Provenierswijk

woensdag 21 september 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Mono BV, Vijverhofstraat 15

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21-9-2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Boris Pulskens (voorzitter)
  Barend van de Donk
  Nahom Tsehaie
  Amara van der Elst
  Klaas van der Burg


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Afwezig: Ingeborg Absil (met opgaaf van reden)

 2. 2

  - Wijkraad spreekt donderdag 22 september bij monde van Klaas van den Burg in bij Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid in zake opzet bewonersinitiatieven. Ook wijkbewoonster Marjan van Hoorn spreekt in, over hetzelfde onderwerp.
  - Vrijdag 30 september, van 16:00 tot 18:00 uur: wijkwandeling ZOHO. Info via https://ziejeinzoho.nl/.

 3. 3

  Besluit

  Agenda vastgesteld conform

 4. 4
  Inspreekrecht bewoners
 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Besluitenlijst vastgesteld conform

 7. 5.b

  Wijkraadcoördinator geeft uitleg over procedure tweede stemronde bewonersinitiatieven.
  - Op bewonersinitiatief Wijkkrant Provenieuws wordt niet geadviseerd. Initiatief wordt bekostigd uit bwi-gelden categorie 4 (initiatieven die niet ter stemming gebracht worden).
  - Initiatief Gezonde maaltijden voor NAS daklozen is in overleg met wijknetwerker ingetrokken.

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  - Wijkraad ontvangt correspondentie van Dirk Rijneke over verkamering pand Provenierssingel 31.

  Besluiten

  Wijkraad dringt aan op antwoord op brief van wijkraad Provenierswijk dd. 15 maart 2022 aan toenmalig wethouder Kurvers omtrent verkamering.

  Wijkraad dringt aan op schouw met juridisch adviseur Stadsontwikkeling Erik-Jan Kleingeld aan de hand van lijst verkamerde panden in Provenierswijk die wijkraad heeft opgesteld.

  Ook uitnodigen:
  Jasper Deurlo en Josephine van der Klauw van welstandscommissie.

  Wijkraad gaat inspreken bij Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, aan de hand van resultaten schouw, voorbeelden op lijst verkamerde panden in Provenierswijk en documentatie pand Provenierssingel 31.

 10. 6.b

  Besluit

  Wijkraad besluit afdeling Stadsbeheer uit te nodigen voor schouw in Provenierswijk, langs plekken waar vervuiling toeneemt. Wijkraad vraagt bewoners vooraf foto's van vervuiling aan te leveren en nodigt bewoners uit om mee te lopen met schouw.

 11. 6.c

  Wijkraad vraagt bezoekers mee te denken over antwoorden op de vragen die Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport stelt.
  Wijkraad inventariseert antwoorden en stuurt die gebundeld naar commissievoorzitter.

  Besluit

  Wijkraad inventariseert antwoorden en stuurt die gebundeld naar commissievoorzitter.

  Wijkraad vraagt bezoekers tijdens vergadering mee te denken over antwoorden op de vragen die Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport stelt.

 12. 8

  - Bewoners vragen naar status vervanging voetgangersbrug tussen Teilingerstraat en Burg. Roosstraat (Oude Noorden).
  - Bewoners vragen naar status verbreding fietspad Bergweg ter hoogte van Happy Italy.

 13. 9
  Sluiting