Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Reguliere bijeenkomst

donderdag 10 november 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10 november 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, At Polhuis, Jan-Willem Prakke, Jan-Dirk Wildeboer, Annemoon Wanders.
  Afwezig: Janine Kallenbach, Paul Whitehouse

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging:
  5.4. Deelscooters - advies Ommoord.
  5.5. Sport Support - afspraak inplannen

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een e-mail te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Wel is er publiek aanwezig, onder andere ook wijkraadsleden uit Hoogvliet.

 4. 4

  Naar aanleiding van de vraag van Ron Davids, wordt het document t.k.n. aangeboden.

  Besluit

  De wijkraad stelt voor om een gesprek met SO te voeren t.a.v. het onderwerp. De wijkraadcoördinator zal contact opnemen met de wijkmanager. Er wordt teruggekoppeld.

 5. 5
  Ter bespreking
 6. 5.1

  Thomas Roos is aanwezig om de wijkraad te woord te staan, naar aanleiding van de verschillende vragen van de wijkraadsleden.

  Besluit

  Thomas Roos en Hessel de Kortenaar zijn aanwezig om met de wijkraad in gesprek te gaan, naar aanleiding van de verschillende vragen van de wijkraadsleden. De omwonenden hebben een brief over de bouwwerkzaamheden ontvangen. De wijkraad is van mening dat een afsluiting van twee jaar van de John Bruijnzeelpad te lang is, de wijk ondervindt hier veel last van.
  Thomas Roos legt uit wat de precieze stand van zaken is t.a.v. de omleiding van het verkeer. De wijkraad betreurt dat het omleidingsplan niet in de brief heeft gestaan. Wat betreft het bouwverkeer, worden er afspraken gemaakt.
  Het uitgangspunt is dat de verkeersveiligheid ten aller tijden primair is. Iedereen erkent dat er overlast tijdens de bouw zal zijn, er worden daarom afspraken met de aannemer gemaakt.
  Het afhandelen van de klachten verloopt via het bouwbedrijf, maar ook via de communicatiekanalen van de gemeente. De wijkraad zal ook via de eigen kanalen communiceren.
  De wijkraad komt met suggesties om de veiligheid van de fietsers te waarborgen. De suggesties worden meegenomen.
  De kern van de zaak is eerder dat de vele bouwwerkzaamheden met spanning bekeken worden door de bewoners.
  Thomas Roos zal met een terugkoppeling naar de wijkraad en de bewoners komen t.a.v. het omleidingsplan.

 7. 5.2

  • Schrijfproces
  • Wijkidentiteit
   Ik wil jullie vragen dit document door te sturen naar de wijkraad en/of dit met hen te bespreken in een vergadering om zo hun feedback te verzamelen. We zullen niet al hun opmerkingen op detailniveau kunnen meenemen. Maar deze beschrijving zou wel iets moeten zijn waar de wijkraadsleden zich in grote lijnen in herkennen. Ik ben dan ook vooral erg benieuwd of de wijkraad iets ziet staan waar ze het geheel niet mee eens zijn. Of juist naar punten die nu missen in de tekst maar volgens de wijkraad wel een cruciaal onderdeel zijn van de wijkidentiteit(en).
   Ik ontvang de verzamelde feedback graag uiterlijk 22 november. Dan kan ik deze nog meenemen wanneer wij naar het eindproduct toewerken, dat half december opgeleverd zal worden.
   Dit eindproduct zal vooralsnog bestaan uit de volgende onderdelen:
   • Een rapportage van +/- 10-12 pagina's waarin de wijkidentiteit(en) beschreven staan (verbeterde versie van de tekst die je nu ontvangt), inclusief reportages (tekst en beeld) van de meest kenmerkende verhalen uit de wijk (opgehaald door Stichting Wijkcollectie) en een routekaart door de wijk: dit deelproduct heeft als doel de wijkraad te informeren zodat ze dit mee kunnen nemen bij het opstellen van de wijkvisie en is geschikt om in het gemeentelijk netwerk te delen.
   • Een publieksfolder waarin de diverse onderdelen uit de rapportage zijn samengevat: dit deelproduct wordt zo toegankelijk mogelijk opgesteld en is geschikt voor verdere verspreiding in de wijk.
   • Losse portretfoto's en reportages van de opgevolgde verhalen: geschikt om in te zetten naar wens in communicatie met de wijk, ter inspiratie voor andere wijkbewoners (bijvoorbeeld via social media).
   • Een verhalenroutekaart: met als doel dat bewoners zelfstandig langs de meest inspirerende plekken van hun wijk kunnen lopen om ze zo in contact te komen met de wijkidentiteit(en) en het wijknetwerk.
   Al deze producten worden digitaal opgeleverd. Het is aan de wijkraad zelf om (deel)producten te laten printen/drukken en fysiek in de wijk te verspreiden als ze daar behoefte aan hebben.

  Besluit

  Jan-Willem Prakke geeft een korte toelichting over het schrijfproces wijkakkoord.
  Wat betreft de wijkidentiteit, kan de wijkraad zich in het verslag in vinden. Het verschil tussen de drie wijken wordt gesignaleerd. De wijkraad zou graag willen zien dat de verschillen tussen de drie wijken iets specifieker aan de orde komen. De wijkraadsleden zullen per e-mail de op- en aanmerkingen doorgeven.
  De wijkraad wil graag zien dat er ook financiële dekking voor de verschillende wensen in de wijk te vinden is. Vooral cultuur en sport in de wijk verdienen meer aandacht, dan nu het geval is.
  Op initiatief van Jan-Dirk, wordt er gesproken over het idee om een bibliotheek in de wijk te creëren, of in ieder geval het verbeteren van de bibliotheekfaciliteiten.

 8. 5.3

  Besluit

  De participatiesessie beginnen op 11 november a.s. De komende periode zal de wijkraad op verschillende plekken in de wijk in gesprek met de bewoners gaan, met behulp van de participatiewall.

 9. 5.4

  Besluit

  Wijkraad Ommoord heeft een concept ongevraagd advies opgesteld over overlast deelscooters. De wijkraad Ommoord zou graag Prins Alexander-breed willen optreden. Annemoon Wanders zal verder in contact optreden met de voorzitter van wijkraad Ommoord en ze koppelt terug naar de wijkraad.

 10. 5.5

  Besluit

  De wijkraad beslist om in januari 2023 een afspraak met Sport Support in te plannen.
  De komende periode is er weinig ruimte in de agenda om extra bijeenkomsten te organiseren.

 11. 6
  Ter bekrachtiging
 12. 6.1

  Besluit

  De reactie van de wijkraad t.a.v. evenementenbeleid wordt unaniem bekrachtigd.

 13. 6.2

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden vastgesteld, met een aanpassing. De naam "Koperwijk" wordt aangepast naar "Prinsenwiek" in de besluitenlijst.

 14. 7

  Besluit

  De wijkraad heeft aangegeven op 15 december a.s. een (kerst)activiteit in de wijk te willen organiseren. De wijkraadsleden sturen ideeën en voorstellen over de invulling van de dag, c.q. activiteit.

 15. 8
  Rondvraag
 16. 9

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 21.37uur.