Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Reguliere bijeenkomst

donderdag 12 mei 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Gebiedskantoor, Prins Alexanderplein 6-20, Raadzaal (1.06)

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 mei 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00 uur.
  Mededelingen: Fred Hoeksema, de wijknetwerker van Lage Land, Prinsenland, `s-Gravenland is aanwezig, om toelichting te geven over de herinrichting van 6 speelplekken in de wijk.
  Nieuwe agendapunt toegevoegd, 4.0. - Herinrichting Speelplekken

 2. 2

  Besluit

  De wijkraad stemt in met de agenda. Punt 4.0. wordt toegevoegd - Herinrichting Speelplekken

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen bewoners aangemeld.

 4. 4
  Ter kennisname
 5. 4.0

  Besluit

  Fred Hoeksema geeft een korte toelichting van de herinrichting van verschillende speelplekken in de wijk.
  Het gaat om de volgende plekken:
  - Kornelis van Tollaan
  - Vignolastraat
  - Albertistraat
  - Dosiostraat
  - Dreessingel
  - Nehrusingel
  Stadsbeheer is bezig met de herinrichting van de speelplekken. Er zal participatie plaatsvinden. De wijkraad wordt uitgenodigd om mee te denken over de rol en bijdrage op het gebied van participatie. De wijknetwerker stelt de wijkraad op de hoogte over het vervolg van het proces.
  Er wordt een suggestie gedaan vanuit de wijkraad om de kinderen en de jeugd actief te betrekken bij het proces.

 6. 4.2

  Besluit

  Aanvragen 1e ronde: tot 15 juni kan er gestemd worden. Er zijn minder initiatieven ingediend dan budget.
  Er kan nog niet getoetst worden aan de wijkakkoord, maar wel aan de wijkagenda.
  De wijkraad wil graag geïnformeerd worden over welke initiatieven zijn ingediend. De wijknetwerker zal een document opstellen.
  De wijkraad zal kijken naar de inpassing van de initiatieven binnen de wijkagenda.
  Er zal een lijst periodiek naar de wijkraad verstuurd worden.
  2 rondes zijn misschien wat beperkter.  De wijkraad zal monitoren hoe het nieuwe systeem via mijn.rotterdam.nl verloopt en t.z.t. kijken of er aanpassingen nodig zijn.

 7. 4.3

  Besluit

  De wijkraadcoördinator geeft een korte toelichting van het inwerkprogramma. De eerste dag vindt plaats op 14 mei a.s. Op het programma staat o.a. kennismaking met netwerkpartners in de wijk.

 8. 4.4

  Besluit

  De wijkmanager, Karima Bouchtaoui is aanwezig om het wijkakkoord toe te lichten. De wijkanalyse staat nu op de planning.
  De eerste stappen zijn gezet om de analyse van de wijk te maken, ook samen met de clusters.
  Er zal ook gekeken worden naar de relatie tussen het wijkakkoord en het coalitieakkoord. De wijkmanager is bezig met de beschrijving van de wijken, in samenspraak met de clusters. Daarna komt er bij de wijkraad en de bewoners terug.
  Wijkagenda vs. wijkakkoord. Het is zeer waardevol als de wijkraad de gemeentelijke organisatie scherp houdt de komende periode. Wat missen we? Wat kan beter?

 9. 5
  Ter besluitvorming/bekrachtiging
 10. 5.1

  Besluit

  De wijkraad stelt een communicatiewerkgroep in, bestaande uit Janine Kallenbach en Annemoon Wanders. Volgende bijeenkomst, 9 juni a.s., presenteren ze een voorstel.

 11. 5.2

  Besluit

  De wijkraad stemt in met de besluitenlijst van vorige keer.

 12. 5.3

  Besluit

  Bepaalde data zijn aangepast. De wijkraadcoördinator stuurt de gewijzigde versie naar de wijkraad toe.

 13. 6
  Wat verder ter tafel komt
 14. 6.1

  Besluit

  Verschillende onderwerpen zijn al geagendeerd op de korte termijn, er vinden verschillende informele bijeenkomsten plaats.
  Voor de onderwerpen die nog niet aan de orde zijn gekomen, wordt er gekeken naar themasessies.
  De wijkraad zal de specifieke onderwerpen nader concretiseren.
  De lijst wordt aangevuld met het onderwerp deelvervoer.
  Graag meldingen doorgeven via MeldR-app.

 15. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen. Annemoon Wanders stelt de wijkraad op de hoogte over haar interview in het AD.

 16. 8

  Besluit

  De bijeenkomst wordt beëindigd om 21.35 uur.