Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Reguliere bijeenkomst

donderdag 29 september 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
J.W. Prakke
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 29 september 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besloten bijeenkomst eerste half uur

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Annemoon Wanders, Paul Whitehouse, At Polhuis, Janine Kallenbach-Heinen, Jan-Willem Prakke, Jan-Dirk Wildeboer.
  Afwezig: Ron Davids, wordt vervangen als voorzitter door Jan-Willem Prakke.
  Eerste half uur vindt een besloten bijeenkomst plaats.
  20.30uur begint het openbare gedeelte.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een e-mail te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Vanuit de Gemeente Raad is Ingrid van Wifferen aanwezig, om kennis te maken met de wijkraad.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.1

  Besluit

  De lijst data bijeenkomsten 2023 wordt unaniem aangenomen.
  Voor de resterende periode in 2022, zijn er twee data in november en december die vastgesteld moeten worden.
  De wijkraad stemt in met het voorstel om op 15 december een activiteit te organiseren met de buurt.
  Voor november is er nog geen keuze gemaakt, de wijkraad komt met een voorstel voor 25 of 26 november.

 6. 4.2

  De wijkraad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om het geld wat overblijft na de 2e stemronde te gebruiken voor kleine initiatieven.

  Besluit

  De wijkraad beslist unaniem om het overgebleven geld na de tweede stemronde toe te voegen aan het budget voor de kleine initiatieven.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.1

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van het document Handreiking wijkraden.

 9. 5.2.

  Besluit

  Martine Coevert, de wijkmanager, is aanwezig en geeft een korte toelichting op het proces van het wijkakkoord.
  Er is een harde deadline vastgesteld om een concept wijkakkoord te presenteren. Op 12 en 14 oktober vindt de SWOT-analyse met de clusters plaats. Hierover wordt nader gecommuniceerd met de wijkraad.
  De wijkraad geeft aan betrokken bij het schrijfproces te willen zijn. De wijkmanager levert een format.

 10. 5.3

  Besluit

  De wijkraad stemt unaniem in met het voorstel van de communicatie werkgroep.
  Punt 11 moet nog nader ingevuld worden door de wijkraadsleden. In eerste instantie wordt gestart met een "participatie wall". De wijkraad levert de thema`s en stemt af met de wijkmanager hierover. Ook maakt de wijkraad een planning voor de wall, rekening houdend met minimaal 3, maximaal 6 bijeenkomsten verspreid over de drie wijken.
  Op 20 oktober tijdens de informele bijeenkomst van de wijkraad, behalve de kennismaking en het gesprek met Gro-up, kan er gekeken worden naar een participatiebijeenkomst met de organisaties in de buurt. De SWOT-analyse met de wijken kan op die avond plaats vinden.

 11. 5.4

  Besluit

  De wijkraad is bewust van het feit dat "jongeren" een belangrijk onderwerp is. Er wordt gesproken over het instellen van een Raad - Prins Alexander- breed. Op dit moment, zal de wijkraad contact opnemen met verschillende scholen in de buurt, om jongeren te enthousiasmeren om mee te doen met de bewonersinitiatieven. Twee punten worden aangekaart: continuïteit in de relatie met de jongeren (regelmatig iets met jongeren organiseren) en borgen van de uitkomsten.

 12. 6
  Ter bekrachtiging:
 13. 7
  Terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken
 14. 8
  Rondvraag
 15. 9

  De bijeenkomst wordt beëindigd om 22.16uur.