Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Reguliere bijeenkomst

donderdag 13 oktober 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 oktober 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Janine Kallenbach-Heinen, Annemoon Wanders, Jan-Willem Prakke, At Polhuis, Jan-Dirk Wildeboer, Paul Whitehouse
  Gemeenteraadslid Theo Coskun is ook aanwezig, om in gesprek met de wijkraad te gaan.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, conform voorstel.

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een e-mail te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Er is wel publiek aanwezig.
  Dhr. F. Pijl overhandigt een petitie aan Gemeenteraadslid Theo Coskun, namens de huurdersvereniging van De Koperwiek, over de situatie m.b.t. de CV-ketel en de relatie met Woonbron.
  Theo Coskun neemt de petitie in ontvangst en beloofd hiernaar te kijken. De wijkraad zal de stand van zaken monitoren.

 4. 4
  Ter kennisname
 5. 4.1

  Bij het gesprek zijn Leon van Koppen en Nicky Snoeij, namens de griffie aanwezig.
  De volgende punten worden besproken:
  - Inleiding door het raadslid
  - Korte voorstelronde
  - Hebben de wijkraadsleden voldoende ruimte en ondersteuning om hun rol te pakken?
  - Waar zitten de knelpunten of juist goede voorbeelden?
  - Hoe staat het met het proces om te komen tot het wijkakkoord?

  Besluit

  Gemeenteraadslid Theo Coskun is aanwezig om in gesprek te gaan met de wijkraad. Het is het eerste bezoek aan een wijkraad, met het doel om polshoogte te houden. Er wordt ingegaan op de taken en de rol van de wijkraad, het verloop van de participatie en de ruimte en de ondersteuning die de wijkraad heeft. Ook wordt er stil gestaan bij de totstandkoming van het wijkakkoord en de relatie tussen wijkraad en ambtelijke organisatie.
  De wijkraad waardeert het bezoek en de intentie van de gemeenteraad om actief het contact met de wijkraad te zoeken. Het nieuwe systeem is nog niet uitgekristalliseerd, er is sprake van een zoekproces, aan allebei de kanten. Daarom is het heel belangrijk om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.1

  Besluit

  De wijkraadcoördinator geeft een korte toelichting van de stand van zaken. Op dit moment vinden de SWOT-analyses met de clusters plaats, onder leiding van de wijkmanager. Na afloop zal er gecommuniceerd worden met de wijkraad.
  Op 20 oktober a.s. vindt de SWOT-analyse met de organisaties in de wijk plaats. De wijkraadcoördinator geeft een korte toelichting over de setting van de informele bijeenkomst en de aanmeldingen. Er is veel belangstelling voor de bijeenkomst.
  Er is geen format nog, maar de wijkmanager is bezig om zelf een format voor het wijkakkoord vorm te geven. Ook hierover zal er met de wijkraad gecommuniceerd worden.
  Er is bericht vanuit de Veldacademie, eind oktober komt er een verslag/gesprek over het eindproduct.
  Wat het schrijfproces betreft, heeft de wijkraad aangegeven om zelf mee te willen schrijven. Er wordt een werkgroep gevormd, bestande uit Jan-Willem Prakke, Janine Kallenbach-Heinen en Paul Whitehouse. De wijkraadcoördinator zal een afspraak met de werkgroep en de wijkmanager inplannen.

 8. 5.2

  - Schrijfproces wijkakkoord

  Besluit

  De participatiewall wordt afgestemd met de wijkmanager. De wijkraad moet nog de plekken en de data voor de participatie activiteiten doorgeven.
  De wijkraad stelt voor om de dag die gereserveerd voor de retraite was vast te stellen op 25 november en de dag te gebruiken voor een participatie activiteit.

 9. 5.3

  Besluit

  De wijkraad is unaniem akkoord om een reactie naar de commissie te sturen. At Polhuis en Jan-Dirk Wildeboer hebben deelgenomen aan de inwerksessie evenementenbeleid. De twee wijkraadsleden zullen samen met Janine Kallenbach-Heinen een concept opstellen. Het concept wordt via e-mail geaccordeerd. Uiterlijk 3 november is er een eindversie. De wijkraadscoördinator stuurt verder de reactie van de wijkraad door.

 10. 5.4

  Besluit

  De wijkraad vindt bewoners en organisaties in het zonnetje zetten wel belangrijk, maar is geen voorstander van het koppelen van een prijs- of penning aan de onderscheiding. De wijkraad ziet af van het voorstel.
  De wijkraad denkt eerder een mooie bijeenkomst voor vrijwilligers te organiseren. Een optie zou een nieuwjaarsreceptie kunnen zijn. De wijkraad stelt voor om in januari volgend jaar te kijken naar een passende invulling.

 11. 6
  Ter bekrachtiging:
 12. 6.1

 13. 7

  Besluit

  De wijkraad wenst de verschillende terugkoppelingen/verslagen van werkbezoeken en belangrijke documenten voor het wijkakkoord op een plek in Ibabs te verzamelen. De wijkraadcoördinator zal kijken naar de mogelijkheden om een eigen Ibabs-mapje aan te maken en de verschillende documenten daar opslaan.

 14. 8
  Rondvraag
 15. 9

  Besluit

  De bijeenkomst wordt beëindigd om 22.15uur.