Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Reguliere bijeenkomst

donderdag 8 september 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 8 september 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, At Polhuis, Paul Whitehouse, Jan-Dirk Wildeboer, Jan-Willem Prakke, Annemoon Wanders.
  Afwezig met kennisgeving: Janine Kallenbach

 2. 2

  Besluit

  De wijkraad stelt de agenda vast.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn twee insprekers aanwezig, dhr. De Vleeschhouwer en Dhr. Otte, over hun bezwaren t.a.v. bouwplannen Princestaete. De insprekers krijgen het woord bij agendapunt 6.1.

 4. 3.1
  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een e-mail te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl
 5. 4
  Ter kennisname:
 6. 4.1

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de bewonersinitiatieven in de wijk t/m september 2022.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.1

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de stand van zaken t.a.v. kerstverlichting.

 9. 6
  Ter besluitvorming:
 10. 6.1

  Besluit

  Dhr. Leo de Vleeschhouwer en dhr. Hans Otte krijgen het woord om hun bezwaren kenbaar te maken. De wijkraad was van plan om een consultatiesessie te organiseren met de bewoners in dit geval. Gezien de afwezigheid van de insprekers wordt er geen consultatieronde georganiseerd.
  De wijkraad stelt voor om cluster SO te vragen om reactie en eventueel een sessie samen met de bewoners te organiseren.

 11. 6.2

  Besluit

  Jan-Willem Prakke wordt aangewezen als vervangend voorzitter voor de bijeenkomst van 29 september a.s., cf. procedure.

 12. 7
  Sluiting
 13. 7
  Ter bekrachtiging
 14. 7

  Besluit

  Korte toelichting van de trainingen per rayon. Er zijn positieve reacties.

 15. 7.1

 16. 8

  Besluit

  De wijkraad stelt voor om het onderwerp "evenementenbeleid" in de bijeenkomst van 13 oktober a.s.  te behandelen.
  De wijkraad stelt voor om Buurtwerk voor de bijeenkomst van 20 oktober a.s. uit te nodigen voor kennismaking.

 17. 9

  Besluit

  Het openbare deel van de bijeenkomst wordt om 21.00uur beëindigd. Hierna wordt er een besloten bijeenkomst gehouden tot 22.04 uur.