Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Hoek van Holland (formeel)

Formele bijeenkomst dorpsraad Hoek van Holland

donderdag 22 juni 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk De Hoekstee, Mercatorweg 50 in Hoek van Holland, zaal MFR

Voorzitter
Jacco van Dam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening & Mededelingen
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Inspreekrecht bewoners
 5. 4
  Ter bespreking:
 6. 4.a

  Besluit

  Dorpsraad besluit het vraagstuk over het eventuele mandateren van de bewonersinitiatieven te behandelen wanneer de stukken daartoe klaar zijn.

 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

  Besluit

  De actie- en besluitenlijst wordt vastgesteld.

 9. 5.b

 10. 6

  a. Woningbouw, Ruimtelijke ordening & buitenruimte (Michel)
  b. Strand en toerisme (Ineke)
  c. Communicatie en participatie (Henk)
  d. TROP & Kleine kernen (Peter)
  e. Special stofoverlast (Martijn)
  f. Special recreatieoord (Ton)

  Besluit

  Besloten wordt de stichting energiefonds wederom uit te nodigen voor een vergadering. Dit wordt op de voorraadagenda gezet.

 11. 7
  Rondvraag
 12. 8
  Sluiting