Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Hoek van Holland (formeel)

Formele bijeenkomst dorpsraad Hoek van Holland

donderdag 23 maart 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk De Hoekstee, Mercatorweg 50 in Hoek van Holland, zaal MFR

Voorzitter
Jacco van Dam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 23 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en Mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Toelichting: 1. het Dorpsplan wordt voorgelegd voor vaststelling in concept voordat het voorgelegd wordt voor vaststelling door College en Gemeenteraad en 2. de Participatieafspraken op Stedelijke Opgaven voor in het dorpsakkoord worden vastgelegd.

  Besluiten

  De dorpsraad is akkoord met:
  - de begeleidende brief waarin wel nog een zin moet worden opgenomen over de zorgen die ontstaan door de cijfers in vergelijking met andere wijken,
  - de aanschaf van de tekening,
  - het plan voor verdere communicatie over het dorpsakkoord.

  De dorpsraad stelt hierbij het concept dorpsakkoord vast (wijkvisie en jaaractieplan)

 7. 4.c

  Besluit

  Wijkraad gaat akkoord met het versturen van de mail en het stuk over de opslagplaats Presidentenwijk.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

 10. 6

  a. Woningbouw, Ruimtelijke ordening & buitenruimte (Michel)
  b. Strand en toerisme (Ineke)
  c. Communicatie en participatie (Henk)
  d. TROP & Kleine kernen (Peter)
  e. Special stofoverlast (Martijn)
  f. Special recreatie-oord (Ton)

  Besluit

  Agendapunt wordt overgeslagen, besloten wordt per mail terug te koppelen.

 11. 7
  Rondvraag
 12. 8
  Sluiting