Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Hoek van Holland (formeel)

Formele bijeenkomst dorpsraad Hoek van Holland

donderdag 20 april 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk De Hoekstee, Mercatorweg 50 in Hoek van Holland, zaal MFR

Voorzitter
Jacco van Dam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en Mededelingen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld. Het punt van de Presidentenwijk wordt naar voren gehaald.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Besluit

  Het advies wordt vastgesteld, met de toezegging dat er wordt opgenomen dat de dorpsraad zorgen heeft rond de verkeersafwikkeling bij de nieuwe rotonde, met name tijdens piekmomenten van de Stena-Line. Er is daarom aandacht nodig voor de verkeerscapaciteit op de Hoekse Baan.

 7. 4.c

  Besluit

  Besloten wordt de voorzittersverkiezing door te schuiven naar een volgende vergadering, omdat er dit keer weinig aanwezigen zijn.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a
  Bouwplaats Presidentenbuurt
 10. 6

  a. Woningbouw, Ruimtelijke ordening & buitenruimte (Michel)
  b. Strand en toerisme (Ineke)
  c. Communicatie en participatie (Henk)
  d. TROP & Kleine kernen (Peter)
  e. Special stofoverlast (Martijn)
  f. Special recreatieoord (Ton)

 11. 7
  Rondvraag
 12. 8
  Sluiting