Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Hoek van Holland (formeel)

Formele bijeenkomst dorpsraad Hoek van Holland

donderdag 24 augustus 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk De Hoekstee, Mercatorweg 50 in Hoek van Holland, MFR zaal

Voorzitter
Jacco van Dam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 augustus 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Tessa Sterrenburg  en Michel Timmerman zijn afwezig.

 3. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 4. 3

  geen isprekers

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Presentatie zie bijlage


  Planning: okt. 2023 omgevingsvergunning
  November 2023 de omgeving betrekken. Doorlooptijd 3/4 jaar.
  Daarna voorbereiding 8 maanden
  Start levering in maart 2025
  Start bouw in maart 2026 en oktober 2026 klaar  Vraag: Hoe borgen we dat de gelden niet naar de gemeente wegvloeien?
  Atw: PL SO: geld gaat rechtstreeks van ENECO naar de stichting. Gemeente zit hier niet tussen.
  Het geld mag binnen bepaalde voorwaarden uitgegeven worden. ENECO houdt hier controle op.
  Alle informatie staat op de website.


  Vraag: Klankbordgroep-wie zitten er in?
  Atw: Bewoners en ondernemers


  Vraag: Is er een risico-inventarisatie gemaakt van de op hol geslaagd turbines in Duitsland?
  Atw: PL SO neemt dit mee en geeft een reactie hierop.


  Vraag: Is er overleg met de PL Oranjebonnenpolder voordat de nota van uitgansgpunten wordt vastgesteld? Er is contact met de PL Rotterdam?
  Atw: Exacte plannen niet belend bij ENECO. Geen gevaar bij beide plannen.
  PL SO neemt de vraag mee.


  Vraag: Waarom wordt het onderzoek naar de gezondheidsklachten i.k.v. woningbouw niet uitgevoerd? Extern onafhankelijk
  Er komt een Europese wetgeving aan.
  SO: welke regelgeving komt er aan.


  Vraag: Waarom komt deze in Hoek van Holland en in het Westland niet.
  Atw: ENECO: ruimtegebrek


  Vraag: Welke hoogte wordt toegepast?
  Atw: Onderzoek tussen de 210 en 250 meter hoogte


  Voorstel Dorpsraad - Onderzoek Stapeleffect gezondheid

 9. 6

  Grotere aankondiging in de Hoekse krant voor bijeenkomsten. Martijn doet een voorstel.


  Voorstel brief over Uitzonderingpositie ikv stikstofnormering wordt besproken in de werkgroep Wonen met Stadsontwikkeling.


  De dorpsraad treed in contact met de volkstuinverenigingen en stelt een brief op n.a.v. gevraagd advies voor wat betreft het opstellen van de volkstuinenvisie Rotterdam.

 10. 7
  Sluiting