Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Hoek van Holland (formeel)

Formele bijeenkomst dorpsraad Hoek van Holland

donderdag 26 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk De Hoekstee, Mercatorweg 50 in Hoek van Holland, zaal MFR

Voorzitter
Jacco van Dam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 26 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Michel & Ton zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  Agenda vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Mvr Vos wilt een zin toevoegen, het kan niet zo zijn dat er een energietekort komt door de toekomstige bouwplannen. De energie die wordt opgewekt zal niet geleverd worden naar Hoek van Holland maar naar andere plekken zoals Schiphol.
  Mnr Timmer geeft aan dat ten tijde van de gebiedscommissie al is aangegeven dat Hoek van Holland geen windmolens wil hebben.
  Wethouder Zeegers wil het gesprek aan met de dorpsraad over de betreffende windmolen.
  Energietekort zal er alleen komen als er een doemscenario zich voordoet.
  Martijn is niet tegen windmolens en een voorstander van duurzame energie opwekking.
  Mevr. Vos: Hoek van Holland heeft relatief veel Hoek van Holland en zonnepanelen, het mag best verdeeld worden over Rotterdam.
  Het ongevraagd advies ook naar de Provincie,
  Actie: wijkraadcoördinator/wijkmanager het verzoek om dit advies ook door te zetten naar de Provincie via de ambtenaren.

  Besluit

  Ongevraagd advies is vastgesteld met de toevoeging van het voorstel van Ineke
  Aantekening: Martijn tegen heeft gestemd.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Wat meer andere foto's van de dorpsraad.
  Henk wordt bedankt voor zijn voorwoord.

  Besluit

  Het verslag is vastgesteld.

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a

  Jean Paul Andela, is er voornamelijk om vragen te beantwoorden.
  Wat is er gebeurd?
  Gemeenteraad heeft unaniem besloten om het oord te gunnen aan de recreanten, heeft geleid tot een samenwerking met SO.
  De Gemeente mag niet langer een stuk grond gunnen aan een partij. (Didam Arrest)
  Raadscommissie heeft vertrouwen uitgesproken in dat alle processen goed zijn uitgevoerd door de Gemeente.
  In december heeft de publicatie plaatsgevonden van het proces, geen andere partijen hebben zich gemeld voor dat stuk grond.
  De recreanten moesten zich omvormen tot een juridisch entiteit, coöperatieve vereniging (ONS) opgericht.
  Wat gaat er gebeuren?
  Het is afgesproken om in 2023 alle processen goed uit te lopen ( taxatie, social plan enz)
  Uiteindelijk leidt dit tot grondoverdracht oftewel erfpacht.
  Wat is belangrijk?
  Hoe kan de dorpsraad opnieuw de verbinding zoeken met dit belangrijk project.
  Het is belangrijk om de kernwaarden voor het recreatieoord die de dorpsraad (voorloper gebiedscommissie) heeft opgesteld mee te geven in een dialoog met de coöperatieve vereniging. De vereniging staat open om langs te komen bij de dorpsraad om het gesprek aan te gaan.

  Jacco: Geen duidelijkheid over de zorgen van bewoners, dat wordt afgehouden.
  De dorpsraad wil graag de coöperatie uitnodigen voor de werkgroep recreatieoord.

  JP:  De recreanten waren druk om duidelijkheid te krijgen of er ander gegadigde waren om het recreatieoord over te nemen. Nu het duidelijk is dat het niet het geval is, willen ze ook stappen zetten. Probeer de samenwerking aan te gaan om samen ervoor zorgen dat het project goed wordt uitgevoerd.2023 kan een historische stap zou betekenen in het tot stand komen van het recreatieoord.

  Er wordt over jaren gepraat over camperplaatsen, maar er is nooit geld voor. Wat heel frustrerend om gesprekken aan te gaan, zonder dat er een budget beschikbaar is.

  Rita: JAP opgesteld, van de 36 acties worden er 27 financieel ondersteund. De 9 andere acties wordt naar gekeken,. Wethouder Simons maakt zich hard om ervoor te zorgen dat er budget komt voor TROP.

  De dorpsraad wil ook betrokken en geïnformeerd worden bij de ontwikkelingen rondom het recreatieoord.
  JP adviseert om het gesprek aan te gaan met ONS (Recreatieoord).
  Belangrijk om als dorpsraad voor te bereiden op het gesprek, om zo duidelijk te hebben wat de dorpsraad wilt.

  We kunnen beginnen met plannen te maken buiten de hekken van het recreatieoord en dat meenemen in het TROP.

  De dorpsraad wil zsm met ONS is gesprek.
  Mvr Vos: Misschien handig om de werkgroepen te reorganiseren op basis van de grootschalige projecten die op ons afkomen.

  Plan van aanpak: JP & Rita doet een voorstel hoe het proces aan te vliegen. Begin volgende week komt het richting de wijkraad.
  Verzoek: Overzicht welke projectmanagers zijn met welke projecten bezig in Hoek van Holland!

 11. 7
  Korte terugkoppeling werkgroepen & specials
 12. 7.a

  Maandag is er een vergadering, volgende maand komt er een terugkoppeling.

 13. 7.b

  Irma Lauwer heeft de werkgroep bijgepraat. Er is ruimte voor projecten, nagenoeg alle projecten vinden plaats op privé grond.
  De werkgroep heeft een voorstel van Irma om het samen met TROP om een Denktank op te richten met bewoners om te kijken wat er mogelijk is Bonnenpolder.
  Visie voor Hoek van Holland duidelijk beschrijven en in kaart brengen om de Denktank te motiveren. Polder en dorp, strand en dorp te koppelen. Maandag zal het verder uitgewerkt worden. Het plan wat hier uit komt als basis voor de TROP om ruchtbaarheid te geven aan een budgetclaim. Irma heeft al wat op papier gezet, de vraag is om dit delen met de dorpsraad.

 14. 7.c

  Er wordt een afspraak gemaakt met Ingrind

 15. 7.d

  De logo van de dorpsraad Hoek van Holland is niet naar iedereen gestuurd.
  Mvr Vos: de ondernemingsvereniging heeft het hart van de hoek omarmd. Jammer dat er geen hoekse elementen in het logo zit. Besluiten worden hier genomen en niet in de werkgroep. Een leermoment!
  Tessa vraagt waarom er is gekozen voor de kleuren van de logo. Rood is actie & blauw is de zee.
  Er wordt elke week een stuk geschreven in de Hoekse krant.
  Met woonbron het gesprek aan te gaan over de Brinktoren.
  Woonbron erkent dat er achterstallig onderhoud, eerstvolgend overleg van de werkgroep zal er een onderhoudsplan worden voorgesteld.
  Er wordt een bijdrage gevraagd aan de VVE. Met David wordt overlegt hoe dit op te pakken.

 16. 7.e
  TROP & Kleine kernen (Peter)
 17. 7.f

  Wethouder wil in Februari naar de Hoek komen om over fijnstof te hebben. Rita is bezig om dat te plannen.
  Actiegroep Stofoverlast op facebook vragen om aan te sluiten.

 18. 7.g
  Special recreatieoord (Ton)
 19. 7.h

  Stavaza: Menno gesproken filmpje koppelen aan de veiligheidsapp.

 20. 8

  Henk: Bendader door Ron Augustines, verkeersregelaars worden via een aanbesteding in heel Rotterdam gegund. Hij heeft geen capaciteit om in te schrijven voor de aanbesteding in heel Rotterdam. Rita is er mee bezig. Afgelopen jaren dispensatie gehad, dat lukt niet meer.
  Duidelijk uitleggen waarom de metro nog steeds niet rijd. Kan de gemeente duidelijk komen uitleggen wat de stand van zaken is.
  Hogere vergoeding voor dorpsraadleden, 0,5% maar gestegen dit jaar.
  An: Twee laad en los zones op de Brinkplein bij de action en bij de Lidl staan vol met personenauto's. Paaltjes staan niet structureel omhoog.
  Peter Oosterloo vragen naar evaluatie samen het gesprek aan gaan met de ondernemingsvereniging. An stuurt een mail naar Rita, ze pakt het verderop.

  Ineke wil dat de dorpsraad een ongevraagd advies opstelt dat de schepen niet ontgassen als ze langs het dorp varen. Het mee te nemen in het gesprek met de wethouder over het stofoverlast.

 21. 9
  Sluiting