Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 30 mei 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 29 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Deze bijeenkomst is via een livestream op de Facebook pagina van Gebied Pernis te volgen: https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  4b: Reactie wethouder op ongevraagd advies Ring: extra termijn nodig om een antwoord te geven op het ongevraagd advies van de wijkraad.
  5b: De wijkraad wil graag een compleet plan van de fietsenstalling Metroplein ontvangen. Actie wijkmanager.
  7: Wat is de status van de strepen en bollen op de verharding van de Burgemeester van Esstraat? Actie wijkmanager.

  Besluit

  Vastgesteld

 6. 4.b

  Bijgaand de 4 maandrapportage van het jaaractieplan 2023 (onderdeel van het wijkakkoord). Enkele acties zijn wit (nog niet uitvoerbaar) gelaten omdat hiervoor nog geen (volledig) budget is.
  Zodra duidelijk is welke extra budgetten na de voorjaarsretraite door het gemeentebestuur beschikbaar worden gesteld, zal de rapportage worden aangepast. Dit zal te zien zijn bij de 8 maandrapportage na de zomer.

  Maatregelen voor ouderen, Bespreken in PPMO en dan opnemen in jaaractieplan 2024.

  Besluit

  Wachten met reactie na zomerretraite

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Vervanging accounthouder MO geïntroduceerd
  Het speerpunt is vanuit PPMO is het bevorderen van de samenwerking. Een voorbeeld is de Halloweenviering en de gezamenlijke middag 4 juni tussen wijkraad en ruitervereniging.
  Voorzitter Niek Damen is herkozen.
  Er is een nieuwe jeugdwerker voor de oudere jeugd gestart.
  De zwembadtijden zijn verruimd. Afgestemd op aan de schooltijden. Dit is tijdelijk.

 9. 5.b

  De presentatie over fonteinen en baggeren graag herhalen in breder verband.
  Compliment naar de wethouder over de inzet van Stadsbeheer in Pernis

  Besluit

  Voorzitter PP uit de deelnemende wijkraadsleden.
  Stemmen voor een nieuwe voorzitter door de vaste kern van de PP's.
  Voor 1 jan 2024 wordt opnieuw een discussie gevoerd door de wijkraad over de randvoorwaarden voor het stemmen een nieuwe voorzitter voor de PP's.

 10. 5.c

  N.a.v. het verwijderen van een regenboogvlag. De wijkraad vindt het ongewenst en ongepast.
  Actie wijkraad: vlaggen op voorraad voor diverse steunbetuigingen van landelijke / stedelijk acties.
  2 wijkraadsleden maken hiervoor een jaarkalender: Mark en Bas

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 13. 6.a.1

  1e nummer week 34. Drie uitgaven dit jaar.

  Besluit

  Geld wordt vrijgemaakt voor Pernissertje

 14. 6.b
  Presentatie welke invloed heeft op de uitkomst van de Kankeratlas en de Geluidsmetingenkaart voor de projecten van de gemeente.
 15. 6.c

  Organiseren voor groter publiek. Samen met de Oudheidskamer.
  Actie gemeente

  Presentatie wordt doorgestuurd.

 16. 6.d

  Oproep aan de bewoners. Zichtbaarheid in beeld brengen.
  5 juni tegeltaxi in Pernis. Aanmelden is verplicht. via website Rotterdams weerwoord.

 17. 6.e
  Laatste ontwikkelingen zwembad
 18. 7

  Parkeerdruk tijdens 2 toernooien. Vraag voor 10 juni maaien van bermen voor parkeren. is opgenomen door Stadsbeheer.
  Niet werkende roltrappen en liften Benelux tunnel fietstunnel.  Wellicht Wethouder uitnodigen.
  Schouwen groen. Wanneer?

 19. 8
  Sluiting