Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 31 januari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 30 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Deze bijeenkomst is via een livestream op de Facebook pagina van Gebied Pernis te volgen: https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Toevoeging van punten 5c t/m h

  Besluit

  Vastgesteld

 3. 3

  Geen

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Terugkoppeling door Niek Damen in de volgende agenda. Niek heeft een aantal afspraken gepland.

 8. 5.b

  Verkenning om het blad de Pernisser een nieuw leven in te blazen.
  Het budget komt of via een bewonersinitiatief of via het communicatiebudget van de wijkraad.
  Het idee is om te starten met een 0 nummer. Een pilot. Met o.a. informatie van de wijkraad.
  Het wordt geen opinieblad.
  George geeft de volgende keer een terugkoppeling over de stand van zaken

 9. 5.c

  Besluit

  Het voorstel voor de zittingstermijn van de voorzitters van de participatieplatforms is deze te koppelen aan het termijn van de voorzitter van de wijkraad volgens de Verordening voor de Wijkraden 2022. dit voorstel wordt aangenomen.
  Dat betekend dat er in maart/april wordt gestemd.
  Tevens wordt aangenomen:
  - wie stemt voor de voorzitters in de PP's? De platformleden. Dit is inclusief de aangesloten bewoners
  - moet de voorzitter lid zijn van de wijkraad? Nee. Dit betekend dat tevens een aangesloten bewoner zich kandidaat mag stellen en gekozen mag worden als voorzitter.

 10. 5.d

  Besluit

  De ambtenaren pakken signalen op bij de andere PP's.
  In het kader van AVG kan er weinig informatie uitgewisseld worden tijdens een PP Veilig. Weinig effectief.
  Besluit: geen PP Veilig
  Mogelijk informatie uitwisselen in een broodjesmoment.
  In maart of april de wijkagent een keer weer uitnodigen.

 11. 5.e

  WRC bespreekt dit met de WM

  Besluit

  Als er na twee weken geen reactie komt van de clusters over welke actie er vanuit de gemeente wordt uitgevoerd n.a.v. de Kankeratlas en de Geluidskaart, dan wordt er door de wijkraad een ongevraagd advies opgesteld.

 12. 5.f

  Zelfde besluit en actie als punt 5 e

 13. 5.g

  Betreft de door de gemeente goedgekeurde werkplannen van Dock n.a.v. de welzijnsopdracht laat op zich wachten. 1 Februari wordt een antwoord verwacht.

 14. 5.h

  Vervanging is nog niet geregeld. Dat baart de wijkraad zorgen.
  Betreft hier de accounthouder en beleidsadviseur jeugdwelzijn.

 15. 6
  Ter informatie:
 16. 6.a

  Tot april a.s. een tijdelijk proces voor de bewonersinitiatieven tussen 2500 en 20.000 euro.
  - er wordt niet meer gestemd.
  - de wijkmanager ontvangt het initiatief en doet een eerste beoordeling, en legt ter advisering voor aan de wijkraad
  - de wijkraad toets aan de kaders van het wijkakkoord en adviseert de wijkmanager
  - de wijkmanager en wijknetwerker beoordelen en besluiten
  - indien het advies van de wijkraad afwijkt van het besluit van de wijkmanager, beslist de Rayondirecteur van de gemeente.

 17. 6.b

  De wijkraad is ontevreden over het proces na het overleg op 22 december jl. Het positieve gesprek met de wethouder heeft plaats gemaakt voor onvrede.
  Er wordt geen rekening gehouden met het formeren van de klankbordgroep. De indruk is dat het projectteam doordendert zonder een zorgvuldig participatieproces. De wethouder heeft dit wel toegezegd.

  Besluit

  De wijkraad besluit een ongevraagd advies te sturen over het verloop van de communicatie na het overleg met de wethouder op 22 december jl.

 18. 7

  Peter: vergunningen rangeren Butaanweg. Hoe staat het met de veiligheid? WRC vraagt na
  George: Loopbrug Butaanweg. tel nummer wordt gestuurd
  Rianne: loslopende schapen. Van twee verschillende eigenaren. Mart gaat hier achteraan
  Bas: verkamering. Wijkraad tekent mee met bezwaar van bewoners.
  Mark: weinig merels geteld tijdens vogeltelling. Algemene aandacht vragen bij de komende projecten om meer groen toe te passen wat geschikt is voor de vogels en met name Merels

  Besluit

  De wijkraad tekent mee met bezwaar van bewoners tegen vergunning verkamering Pastoriedijk.

 19. 8
  Sluiting