Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 28 maart 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Deze bijeenkomst is via een livestream op de Facebook pagina van Gebied Pernis te volgen: https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.a

  Besluit

  Rene Braemer is geïnstalleerd

 3. 2

  Agendapunt 6 wordt naar voren gehaald.

  Besluit

  Vastgesteld

 4. 3

  Geen aanmeldingen

 5. 3.a

  Momenteel twee leden.
  Oproep om bij te dragen aan de klankbordgroep.
  Aanmelden kan via de wijkraad. r.kors@rotterdam.nl
  Oproep via de sociale media.

 6. 4
  Ter besluitvorming:
 7. 4.a

  Besluiten

  Met meerderheid is Rob van der Meer herkozen als voorzitter van de wijkraad voor de periode van april 2023 t/m maart 2024

  Met meerderheid wordt Mark Hopman als plaatsvervanger voorzitter wijkraad aangesteld.

 8. 4.b

  Start werkzaamheden Ring is eind mei a.s. toegezegd. De bewoners worden geïnformeerd via een bewonersbrief.
  Het vertrouwen is weg. Omdat er veel beloofd is door de gemeente en niets is nagekomen. De wijkraad wil graag met een ongevraagd advies toezeggingen ontvangen.


  Op 16 mei is er een besloten overleg met de Zeehavenpolitie.

  Besluiten

  De besluitenlijst wordt vastgesteld

  De wijkraad stuurt een Ongevraagd advies om een garantie te krijgen dat het project Ring echt in mei start.

 9. 4.d

  Mart wil 100% en geen 80%.omdat er in het verleden afspraken zijn gemaakt.
  De gele streep is uitgevoerd. Wel groenschalen op de locaties waar parkeerplaatsen zouden komen
  Extra parkeerplaatsen dokterspost is niet uitgevoerd. Wel groenschalen.

  Besluit

  De wijkraad besluit om geen ongevraagd advies te sturen.

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

  De voorzitter van PP MO Niek Damen geeft informatie over de onderwerpen die de laatste periode zijn besproken binnen dit overleg.

 12. 5.b

  De voorzitter van PP Buitenruimte Mart Speelman geeft informatie over de onderwerpen die de laatste periode zijn besproken binnen dit overleg


  Ter bespreking opties fietsenstalling Metroplein:
  - automatische hekken zonder toezicht met ruimere openingstijden
  - behouden wat er is
  - een combinatie van fysieke toezicht met het op afstand openen en sluiten van het hek.

  Besluit

  De fietsenstalling behouden en zoals het was en zoals het voorgesteld in het Schalenkampproject. Mart Speelman communiceert dit met de betreffende gemeentelijk afdeling.

 13. 5.c

  Er zijn ervaringen uitgewisseld met Heijplaat post.
  De initiatiefnemer wordt geïnformeerd en zodat er een bewonersinitiatief ingediend kan worden.
  Wordt vervolgd.

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  Initiatiefnemer is aanwezig

  1. Halloween (Arie den Arendplein)
   Advies wijknetwerker: Opvolgen advies Opzomermee: Het bewonersinitiatief vergroot niet de leefbaarheid en/of de sociale samenhang in de wijk waarin het bewonersinitiatief wordt uitgevoerd.
   Advies wijkmanager: niet toekennen >10.000 euro, geen samenwerking met andere verenigingen (niet afwijken van kader)
  2. Luchtig Festijn 7500 euro Eigen terrein
   Advies wijknetwerker: Vorig jaar is 7182 gevraagd en toegekend. Afwijken van kader.
   Advies WM: afwijken van kader, jaarlijks evenement, twee dagen,
  3. Zomerfestival in Pernis, eigen terrein (Een 2 tal zomeravonden met tal van verschillende muzikanten. Oa karaoke voor kids, volwassenen muziek workshop, dans workshops, hoelahoepen op muziek. Cultuurschool- maken van muziek (instrumenten). 2 zaterdagen in juli/augustus? 5000 euro)
   Advies wijknetwerker: Dit initiatief is bedoeld voor oa de kinderen en hun ouders die door financiële beperkingen niet op vakantie kunnen of minder activiteiten ondernemen gedurende zomervakantie. Om die redenen is wijknetwerker positief over dit initiatief. Echter is er geen samenwerking met andere partijen (o.a. de Bonte Koe) en de activiteiten worden georganiseerd op eigen terrein.
   Advies WM: niet toekennen, past niet in kader.

  Rianne onthoudt zich aan de behandeling van dit punt.

  Besluit

  Advies aan de wijkmanager:
  Besluit wijkraad Halloween festijn: gaan mee met advies - nee
  Besluit wijkraad luchtig festijn: gaan mee met advies - ja
  Besluit wijkraad zomerdagen festival: gaan mee met advies - nee

 16. 7

  Strepen/bollen in de Burg. van Esstraat - wat gaat ermee gebeuren. Er ontstaan gevaarlijke situaties voor fietsers.


  Een vraag via facebook: wat wordt er gedaan aan de dode vissen bij warmer weer?
  Afhankelijk van wie de beheerder is van de watergangen. Op de agenda van PP-SB en de bewoner is uitgenodigd.


  Bloemetje voor 100 jarig bestaan Zanglust. 22 April a.s.


  Klachten parkeren bij de Ethiopisch kerk.

 17. 8
  Sluiting