Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 21 februari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Deze bijeenkomst is via een livestream op de Facebook pagina van Gebied Pernis te volgen: https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 3. 3

  Geen

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Hoe wordt de Klankbordgroep Pernis bekend gemaakt?
  Niek Damen stemt dit af met de Klankbordgroep

  Besluit

  Vastgesteld

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Zoals afgesproken geeft Niek Damen een terugkoppeling van de overleggen die hij met de betrokken partijen heeft gehad.
  Niek heeft contact met de accounthouder Onderwijs.
  Beide scholen staan niet op de lijst van Rotterdam
  Er is nog niet bekend hoeveel Rotterdam krijgt van het landelijke budget.
  Ontbijtarmoede wordt in Pernis nog niet gesignaleerd / gemeld.

  Besluit

  Voorstel beide directeuren van de lagere scholen uitnodigen voor diverse onderwerpen met o.a. ontbijt en lunchmotie in een informele bijeenkomst.

 8. 5.b

  Vragen wijkraad en beantwoording door SO.
  Terugkoppeling van enkele wijkraadsleden:
  80% van de vragen / wensen zijn in de presentatie en het ontwerp verwerkt.

 9. 5.c

  Het proces loopt en wordt voor de terugkoppeling de volgende openbare bijeenkomst wederom op de agenda gezet.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Vergunningen Koningsdag zijn voorlopig opgeschort omdat er eerst gekeken wordt naar de politiebezetting i.v.m. bezoek van de Koning aan de stad.

 12. 6.b

  Een oproep online voor een evaluatie betreffende wateroverlast na afronding rioolwerkzaamheden.
  Wordt een agendapunt in de eerstvolgende PP SB op 21 maart a.s. 19:30 uur met en voor de bewoners.
  Aanmelden kan via wijkraden@rotterdam.nl

 13. 6.c

  - Rangeren Butaanweg - vraag is uitgezet. Nog geen antwoord ontvangen
  - Kankeratlas en geluidmetingenkaart - voorstel om bij een informele avond te presenteren. Bij voorkeur formeel.

  Besluit

  De wijkraad besluit om een deel van een formele bijeenkomst in te plannen voor de presentatie van de Kankeratlas en Geluidsmetingenkaart. Met de vraag wat de invloed van deze kaarten is op het beleid van de gemeente.

 14. 6.d

  22-feb 10:00-14:00 Mobiel spreekuur directie Veilig
  23-feb 19:30-22:00 St LOKAAL - 'training (inter)Visie voor de voorzitters' => voor alle wijkraadsleden
  Maart
  8-mrt 19:00-21:00 PP-MO
  11-mrt 19:00-21:00 Lichtjesavond Pernis-11e editie (+ bezoek burgemeester)
  14-mrt 19:30-21:30 "Informele bijeenkomst wijkraad Pernis
  21-mrt 19:30-21:30 PP-SB
  28-mrt 18:30-19:30 Broodjesmoment - wijkakkoord
  28-mrt 19:30-22:00 Formele bijeenkomst wijkraad Pernis - openbaar (vaststellen wijkakkoord)
  April
  11-apr 19:30-21:30 Informele bijeenkomst wijkraad Pernis
  25-apr 18:30-19:30 Broodjesmoment
  25-apr 19:30-22:00 Formele bijeenkomst wijkraad Pernis - openbaar
  Mei
  10-mei 19:00-21:00 PP-MO
  16-mei 19:30-21:30 Informele bijeenkomst wijkraad Pernis
  17-mei 10:00-14:00 Mobiel spreekuur Directie Veilig
  23 mei 19:30-21:30 PP-SB
  30-mei 18:30-19:30 Broodjesmoment
  30-mei 19:30-22:00 Formele bijeenkomst wijkraad Pernis - openbaar
  Juni
  13-jun 19:30-21:30 Informele bijeenkomst wijkraad Pernis
  27-jun 18:30-19:30 Broodjesmoment
  27-jun 19:30-22:00 Formele bijeenkomst wijkraad Pernis - openbaar

 15. 7

  Peter:  dicht complex VV Pernis. Niek: Vanwege veiligheid en vernieling dicht. Liever alle kinderen uit het dorp op het terrein. Bij vermoeden van onraad melden via MeldR app of 14010.
  Mart: grondoverdracht Vermaetweg. Halverwege dit jaar. Kan betrokken worden bij het IP.
  Bas: projecten in de nieuwsbrief. WR: de nieuwsbrief waar George mee bezig is kan hiervoor gebruikt worden.
  Niek: Vragen en klachten over werk Delta. Er is een contactpersoon vanuit de gemeente die alle vragen beantwoord.
  Niek: wat is de stand van zaken over de vestiging van de Zeehavenpolitie. WRC vraagt dit na.
  Rob: parkeerdruk bij evenementen in de Bonte koe. Is er een regeling dat er verplicht een verkeersregelaar ingezet wordt. WRC vraagt na.
  Rob: Stvz fundering Ring? Wanneer starten en anders volgt een OA naar het college. WRC vraagt na
  Rob: B van Esstraat. Na cijfermatige verkeerdruktemeting zou er ook een gevoelsmatige meting gehouden worden. Stvz. WRC vraagt na.

  Besluit

  Vandaag over 14 dagen een besluit nemen of  het aspirant-lid geïnstalleerd wordt.

 16. 8
  Sluiting