Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 26 september 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 25 september 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.
Deze bijeenkomst is via een livestream op de Facebook pagina van Gebied Pernis te volgen: https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

 7. 4.c

  De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur, want de tijd was te kort om de reactie tijdig in een openbare vergadering te kunnen bespreken. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft

 8. 4.d

  De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur, want de tijd was te kort om de reactie tijdig in een openbare vergadering te kunnen bespreken. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Bijgaand de 8 maandrapportage van het Jaar Actie Plan 2023 (onderdeel van het wijkakkoord).
  Bij het kopje “voortgang toelichting” is aangegeven wat de stand van zaken is. Na de bespreking door de wijkraad zal deze worden vastgesteld door het WijkMT.

 11. 5.b

  Net als dit jaar, zal voor 2024 ook een Jaar Actie Plan (JAP 2024) worden opgesteld. Aan veel acties die dit jaar worden uitgevoerd, zal ook volgend jaar worden gewerkt. Bij het kopje “voortgang toelichting” van de 8 maanrapportage is aangegeven welke acties voor volgend jaar in het JAP 2024 worden opgenomen. Graag deze acties bespreken.
  De verdere uitwerking van het JAP 2024 vindt de aankomende maanden plaats. Het JAP 2024 zal in concept worden geagendeerd voor de vergadering van dinsdag 28 november.

 12. 5.c

  Er wordt een beslissing gevraagd of de wijkraad zelf alle bewonersinitiatieven wil goedkeuren of dat men initiatieven tot 2500 euro wil mandateren aan de wijkmanager.
  Wil de wijkraad een aantal subsidierondes vast stellen of niet?
  Daarnaast dient er een maximaal subsidiebedrag per initiatief vastgesteld te worden namelijk 10.000 euro of  20..000 euro per aanvraag.

 13. 5.d
  Onveilige situaties Pernis bij calamiteiten
 14. 5.e
  Kiosk
 15. 5.f

  Diverse signalen bereiken de wijkraad dat door uiteenlopende redenen het winkelaanbod onder druk komt te staan.

 16. 5.g
  Participatie platform Maatschappelijke Ontwikkeling
 17. 5.h
  Participatie platform Buitenruimte
 18. 6
  Ter informatie:
 19. 6.a

  Participatiebudget: bewonersinitiatieven, representatie en communicatie t/m augustus 2023


  Daarnaast is er 18.750 euro uitgegeven aan "vaste initiatieven", zoals Koningsdag, 4 mei Herdenking, Tuinkeuring, Ouderenmiddagen, Intocht Sinterklaas

 20. 7
  Rondvraag
 21. 8
  Sluiting