Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Carnisse Zuidplein Zuiderpark

dinsdag 31 januari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Koffie & Ambacht - Ebenhaëzerstraat 47/52a - 3083 RP Rotterdam

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 31 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende punten schuiven door naar het Informele overleg van 7/2/2023
  5.a. Ongevraagd advies huurovereenkomst volkstuinen,
  6.a. Buslijn 44 ( terugkoppeling),
  6.g. data voor vergadering in december 2023,
  6.h. Wie neemt zitting in stuurgroep wijkplatform.
  De volgende punten komen te vervallen:
  6.b. Adviesaanvragen Stavaza,
  6.c. Bijeenkomst clusters en wijkraden Charlois (voor jaaractieplan) d.d.2 februari,
  6.d. Rookoverlast Zuidpleingebied afspraak DCMR Horeca, wijkraad en bewoners,
  6.e. Tuinhuizen.
  6.f. Parkeren,
  7.a. Roadie nieuwe regels.

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  Aanwezig:
  Wijkraadsleden V.A. Visser,M.H. Aalbers, K. Akkouh, L.Vermeulen, G.C.M. Verstralen, C.K. Waithira.
  16 bewoners.
  Wijkmanager M.J. den Hollander
  Wijkraadscoördinator WJ. Nagel
  Afwezig: Sam Niehorster wijkraadslid

 2. 2

  Besluit

  Agenda wordt met opmerking uit vorige punt vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Geen Besluit.

  Wethouder Tim Versnel is gast op de bijeenkomt. Hij komt uitleggen wat NPRZ de afgelopen 10 jaar heeft bereikt. Hij beantwoord vragen van de wijkraadsleden en de bewoners.

 4. 4

  Besluit

  Het bestuur vraagt een accommodatie voor lange termijn.
  Kinderen hebben geen plek meer in de wijk.

  Olive van stichting Normal Difference spreekt in over het verdwijnen van de locatie.

 5. 5

  Besluit

  Geen besluit.

 6. 5.a

  Besluit

  Besluitenlijst van het formele overleg van 20 december 2022 wordt vastgesteld.

 7. 5.b

  Besluit

  Het advies wordt goedgekeurd door de gehele wijkraad. Er komt een kleine tekstuele aanpassing in rondom de verruiming van de openingstijden, en de vraag of de gemeente budget vrij kan maken om dit te bekostigen.

 8. 5.c

  Besluit

  Ongevraagd advies huurovereenkomst volkstuinen  schuift door naar het informele overleg van 7 februari 2023.

  Maljaerd den Hollander geeft aan het fijn te vinden dat de wijkraad hier aandacht aan geeft.

 9. 6

  Besluit

  .

 10. 6.a

  Besluit

  Dit agenda punt wordt verder besproken in het informele overleg van 7 februari 2023 door Gemma en Leon.

  Buslijn 44 is de ader van de wijk en moet weg.
  De huisarts heeft Gemma gebeld omdat er ouderen weg blijven.

 11. 6.b

  Besluit

  Advies aanvragen Stavaza komt te vervallen.

 12. 6.c

  Besluit

  Punt over de bijeenkomst clusters en wijkraden Charlois (voor jaaractieplan) d.d. 2 februari komt te vervallen op de agenda.

 13. 6.d

  Besluit

  Punt rookoverlast Zuidpleingebied afspraak DCMR, Horeca, wijkraad en bewoners komt te vervallen.

 14. 6.e

  Besluit

  Punt tuinhuizen komt te vervallen en zal op de informele bijeenkomst van 7 februari verder besproken worden.

 15. 6.f

  Besluit

  Agendapunt parkeren komt te vervallen.

 16. 6.g

  Besluit

  Dit agendapunt vervalt en komt op de agenda van het informele overleg van 7 maart 2023.

 17. 6.h

  Besluit

  Dit punt vervalt en komt op de agenda van het informele overleg van 7 februari 2023.

 18. 7

  Besluit

  Geen besluit.

 19. 7.a

  Besluit

  Agendapunt Roadi (nieuwe regels) komt te vervallen.

 20. 8

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

 21. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.