Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Carnisse Zuidplein Zuiderpark

dinsdag 21 maart 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Kunst en Vliegfabriek - Katendrechtse Lagedijk 363a

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering om 19:35. Alle wijkraadsleden zijn aanwezig.

 2. 2

  Besluit

  vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  1. Bewoner geeft aan overlast te ervaren van sigarettenpeuken op de grond voor cafés, volle prullenbakken op straat en te weinig prullenbakken op straat (ook voor sigarettenpeuken). Gemma geeft aan langs een aantal cafés te gaan om in gesprek te gaan hierover.
  2. Bewoner deelt frustratie over leegstaande woningen in de wijk (woningen met VPS stickers). Woningen worden opgekocht door de gemeente en staan vervolgens lang leeg. De gemeente communiceert niet over de redenen van opkopen en niet over de voortgang. De wijkraad adviseert dit punt in te brengen op de bewonersavond op 22-03-2023 bij Koffie en Ambacht. Victor zal aanwezig zijn en dit punt ook inbrengen namens de bewoners. De Wijkraad besluit ook om Wethouder Versnel uit te nodigen om hier verder over in gesprek te gaan.
  3. Bewoner geeft aan overlast te ervaren door vuil op straat, met name rondom het Zuidpleingebied en weinig te merken van het 'schoon-niveau' dat geldt voor het Zuidpleingebied.
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Wijkraadslid Nova Rasenberg is geïnstalleerd

 6. 4.b

  Besluit

  Victor Visser is met 7 stemmen verkozen tot voorzitter voor het aankomende jaar.

 7. 4.c

 8. 4.d

  Besluit

  Vastgesteld. In de brief richting het college aandacht voor de volgende punten:
  - Mobiliteits- c.q. verkeerscirculatie-onderzoek: het is noodzakelijk het Zuidpleingebied mee te nemen in het onderzoek.
  - Extra T&H in Zuidplein: staat weliswaar op groen, maar hier moet goed worden gemonitord.
  - Meertalig communiceren: staat op rood; onderdeel van de claim richting het college.

 9. 4.e

 10. 4.f

 11. 5
  Ter bespreking:
 12. 5.a

  Besluit

  Wijkraad besluit geen zitting te nemen in de Klankbordgroep, maar vraagt wel de wijkraad op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

 13. 5.b
  Vrijheidsmaaltijd (Leon/Gemma)
 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  Besluit

  Geen nieuwe informatie. Staat voor de volgende vergadering op de agenda.

 16. 7

  Besluiten

  Gemma geeft aan dat de Carnisselaan een rommel is en vraagt aan de wijkmanager hoe dit verder op te pakken. De wijkmanager verzoekt Gemma te vragen aan de bewoners om melding te doen. Gemma geeft aan dat winkelramen meer bedekt zijn dan toegestaan. De wijkmanager geeft aan dat Bouw en Woningtoezicht hiermee bezig is.

  Kanja geeft een update vanuit de Commissie Lokaal budget (WMO Radar). Op 29 april is het Open Huis met alle organisaties/initiatieven uit de wijk. Kanja is hierbij aanwezig. Kanja geeft verdere toelichting op de voortgang vanuit de commissie tijdens de volgende informele vergadering.

  Leon en Maikel hebben vanaf nu structureel overleg met de wijkmanager over T&H rondom het Zuidpleingebied. Zij informeren de wijkraad over de uitkomsten.

 17. 8
  Sluiting