Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Carnisse Zuidplein Zuiderpark

dinsdag 20 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

HvdW Carnisse, Texelsestraat 18, 3083 PW Rotterdam

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.a

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

  17 bewoners aanwezig. Wijkraadsleden Victor Visser, Karima Akkouh, Leon Vermeulen, Maikel Aalbers, Kanja Waithira en Nova Rasenberg. wijkmanager Maljaerd den Hollander en WRC Willeke Nagel
  Afwezig Gemma Verstralen.

 2. 1.b
  Input terugkoppeling speeltuin 90 jaar
 3. 2

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld. Met toevoeging 4 Marap door Maljaerd den Hollander na punt 5.c.

 4. 3.a

  Besluit

  Wijkraad neemt de punten van Ed mee tijdens de IP. bijeenkomst de 28e.

  Bewoner Ed spreekt in en heeft 3 punten.
  Ed:
  Last van de bouw overlast 2e en 3e Carnissestraat.
  Toezegging van subsidies, sloop en bouwwerk.
  Gratis hekwerk, deur zelf betalen.
  Bewoners 2e Carnissestraat:
  Gevels renoveren of onderhouden, elke navraag (geen gehoor).
  Bedrijf op de bewoner afsturen, geen vrijwillige karakter.
  Onderzoek moest nog plaats vinden.
  Stukje subsidie, steigers op zuid. (2e Carnissestraat)
  Die hebben niets gekregen. (Voor beperkt aantal mensen 50 mensen).
  Verplicht renoveren aan het huis, terug getrokken.
  Punt 2
  Mensen voelen zich misleid en in de maling genomen door de ambtenaren.
  Afspraak was toen, over parkeer plekken.
  Parkeerplekken te kort.
  15 parkeerplekken maar die zijn voor horeca doeleinden maar op papier is dat een parkeerplek. Geteld door de gemeente als zijnde in gebruik zijnde parkeerplek.
  28ste is de inrichtingsplan van de wijk, Victor, nodigt bewoner Ed hiervoor uit.
  Carnisselaan garage pakt al 5 parkeerplekken.
  Vraag aan de wijkraad, of jullie hierbij kunnen ondersteunen.
  Buizerdlaan parkeerplekken. (Richard)
  Punt 3:
  Samenvoegen en vergroten.
  Victor Visser: de Wijkraad is met Wethouder Zeegers, en toekomst perspectief in gesprek. Er zijn geen toezeggingen gedaan er wordt ambtelijk gekeken en Wilke de Ruiter is aangewezen als procesbegeleider.


  Bewoner Priscilla spreekt in:
  Priscilla:
  Vuilcontainers overvol blijf melden via MeldR app.
  Stadsmarinier gaat Zaterdag en Maandag extra vuilwagens van schonen stad rond sturen.


  Punt 2.
  Kassabonnetjes niet meegeven aan anders ontstaat er teveel rommel .  Bewoners |Zuiderpark
  Parkeerplekken te weinig is een luxe probleem, bewoners beschikken al over een privé parkeerplek.


  Daklozen die bewoners lastigvallen in een onderbroek.
  Ggz instellingen Leger des heils. Signaal is helder en bekend Wijkraad is hierover in gesprek.

 5. 3.b

  Besluit

  Er is een initiatief opstaan vanuit de wijkraad mensen in het zonnetje te zetten.
  Het gaat hier om de initiatiefnemers van bewoners initiatieven. Zij krijgen uithanden van de wijkraad allemaal een prachtige bos bloemen voor hun inzet.

 6. 4.a
  Ter besluitvorming:
 7. 4.b

  Besluit

  De besluitenlijt van 30 mei wordt vastgesteld.

 8. 4.c

  Besluit

  Het advies wordt door iedereen goedgekeurd en kan de routing in. Willeke zal dit doorzetten naar ondersteuning.

 9. 5.a
  Ter bespreking:
 10. 5.b

  Besluit

  Advies is vanuit de wijkraad niet nodig. Nova en Gemma blijven in gesprek met wijknetwerker en de bibliotheek. Vooral dat de missielijnen nog doorgenomen moeten worden.

 11. 5.c

  Besluit

  Dit onderwerp zal doorgeschoven worden naar de informele vergadering van 4 juli 2023.

 12. 6

  Besluit

  Maljaerd geeft een toelichting rondom het wijkakkoord en het proces. 23 mei is het wijkakkoord vastgesteld. |Voor de 4 maands rapportage maakt hij een leesbaar word document. 18 juli zal dit tijdens deze formele vergadering besproken en of vastgesteld worden door de wijkraad. Daarna gaat de Marap naar het college en zal Tim Versnel als wijkwethouder hier extra kennis van nemen. De 8 maands rapportage zal via de ambtelijke vertegenwoordiging lopen rond eind september begin oktober. Wat hebben we gedaan de afgelopen maanden en wat is de vooruitblik voor 2024.

 13. 7

  Besluit

  De wijkraad blijft 2 keer per jaar in gesprek met Ahoy. Oproep aan de bewoners is om te blijven melden en ervaringen te blijven delen

  Leon Vermeulen is bij een bijeenkomst geweest van Ahoy. 
  Mooie bijeenkomst

 14. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hnn komst.