Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Carnisse Zuidplein Zuiderpark

dinsdag 31 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Informatiecentrum Hart van Zuid, Sallandweg 101, 3083 BC Rotterdam

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 31 oktober 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen Besluit.

  Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
  Alle wijkraadsleden, 6 Bewoners en de wijkmanager Maljaerd den Hollander zijn aanwezig

 2. 2

  Besluit

  Geen besluit.

  Agenda wordt vastgesteld plus toevoeging. van punt 5.h.  Uitleg proces Jaaractieplan 202. door Maljaerd den Hollander.

 3. 3

  Besluit

  1. Inspreker Richard Krug bewoner van de Buijserlaan.
  Alles ligt al vast rondom de plannen voor inrichting van de Carnisselaan. Vraag is wat kunnen de bewoners doen om te ageren tegen de uitkomst van deze plannen.
  Wijkraad faciliteert een gesprek met elkaar (bewoners, ondernemers en gemeente).


  2. Inspreker Peter Eggink van wijkraad Oud Charlois Wielewaal vraagt de wijkraad om in gezamenlijkheid een ongevraagd advies rondom de kruising "Groene Kruisweg en Zuiderparkpromenade" te accorderen. 
  Wijkraad gaat unaniem akkoord met dit advies.

  Inspreker Wout van Leeuwen spreekt  in over volgende punten:
  1. Verkeersveiligheid in verband met overlast en gevaarlijke situaties, drempels uitgang oost Zuidplein Q-park parkeergarage oostzijde.
  De vraag om drempel is in het verkeersoverleg geweest. Deze vraag staat nog open (is in behandeling). 
  2. Terugplaatsen radar/flitspaal op kruising Strevelsweg en Meierijstraat.
  Maljaerd geeft aan dat er ondanks het harde rijden etc.. het terugplaatsen van flitspalen vrij weinig gedaan wordt. Er is veel terughoudendheid. Tenzij er aantoonbaar veel aanrijdingen plaats vinden en de plek als Blackspot aangewezen kan worden. Dan is het te overwegen.
  Navragen of er mobiele flitspalen aangevraagd kunnen worden. Dit punt meenemen op de veiligheidsavond van 21 november.
  3. Schouwen die gehouden zijn en het gebrek aan rapportage daarover richting de deelnemers van de schouw. Waarom zouden we meedoen aan een schouw waar we de bevindingen en een beknopt verslag niet van mogen inzien.
  Aangegeven wordt dat de communicatie/rapportage echt komt. 
  4. Rol DCMR in de bepaling van beleid voor een wethouder.
  Veel onduidelijk over de rol van de DCMR. Wie bepaalt en hoe worden deze getoetst. Wijkraad geeft aan dat de DCMR altijd betrokken is advies is om DCMR uit te nodigen om deze vraag helder te krijgen.
  5. Waar was de politie die toezicht zou houden op het onlangs gehouden auto live evenement in Ahoy? 
  Was door organisatie belooft.
  Maljaerd heeft een beheeroverleg in Ahoy en neemt dit punt mee over het rijgedrag voorafgaand en na het evenement. Hij koppelt dit terug aan Victor.
  Ook Vraagt Wouter of de bewoners mee mogen denken over de invulling van Hart Van Zuid de plannen die er lagen rondom de panden van Rabobank en ING. Wijkraad kan dit meenemen naar de projectgroep. Leon zal dit doen en koppelt dit dan ook terug aan Wout.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 19 september 2023 wordt vastgesteld.

 6. 4.b

  Besluit

  Het mandaat voor de bewonersinitiatieven wordt als volgt vastgesteld.
  Bewoners initiatieven tot 2500 euro worden gemandateerd aan de wijkmanager.
  Alles tot 10.000 euro worden geadviseerd en behandeld door de wijkmanager deze schrijft het advies en de wijkraad neemt het besluit.
  5 van de 7 wijkraadsleden gaan akkoord met de wijkmanager om de volgende initiatieven structureel te reserveren voor 2024.
  -4 mei dodenherdenking (2000,00 4 wijken).
  -Intocht Sinterklaas (1500,00).
  -Zuiderparkdagen (3800,00).
  -Holyfestival (2500,00 4 wijken).

 7. 4.c

  Besluit

  7 wijkraadsleden gaan akkoord met het advies Serehe Fest Carnisse.

 8. 4.d

  Besluit

  De bijdrage van 2000,00 voor de infomarkt van Hart van Zuid. Wordt door de wijkraad goedgekeurd. En tijdens het evenement op 8 december zullen Kate, Nova, Maikel en Gemma zeker aanwezig zijn.

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Besluit

  De wijkraadsleden leveren punten aan voor het bezoek van Wethouder Versnel over NPRZ op 14 november aanstaande. Deze worden besproken tijdens de informele vergadering van 7 november aanstaasnde.

 11. 5.b

  Besluit

  De veiligheidsavond zal gehouden worden op 21 november aanstaande in het Zuidpleintheater.

 12. 5.c

  Besluit

  Geen besluit.

  Victor kijkt of hij aanwezig kan zijn tijdens de intocht en ontvangst van Sinterklaas. Anders sluit hij later op de dag aan.

 13. 5.d

  Besluit

  Besloten is dat er in het VOIP van de Goeresestraat geen bankjes opgenomen worden. Zij worden dus niet ingetekend. Wellicht in de toekomst aanvullen mits er behoeft aan is.

 14. 5.e

  Besluit

  Het concept vergaderschema voor 2024 wordt goedgekeurd.

 15. 5.f

  Besluit

  Geen besluit.

  Het was tijden het 90 jarige bestaan van de speeltuin erg slecht weer. Het was niet druk maar wel leuk. Victor heeft een bezoek gebracht en ook Maikel is een half uurtje langsgekomen.

 16. 5.g

  Besluiten

  5.h. 
  Tijdens de veiligheidsavond van 21 november punten verzamelen voor het Jaar Aktie Plan (JAP) '24.
  6 december Victor en Maljaerd over de terugkoppeling rondom de verzamelde punten. Zodat er in december een besluitvorming door het college plaats kan vinden.

  Besloten wordt dat de wijkraad niet akkoord gaat met het plaatsen van een stoeptegel. Er wordt nagedacht over een andere vorm.

 17. 6

  Besluit

  Nova zal zorgdragen voor het ongevraagd advies rondom de ontwikkellocatie van Parnasia.

 18. 7

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.