Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Carnisse Zuidplein Zuiderpark

dinsdag 19 september 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Koco, Bevelandsestraat 30, 3083 NA Rotterdam

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19 september 2023 12.00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen Besluit.

  De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
  de vergadering wordt bijgewoond door 18 bewoners.
  Leon is afwezig i.v.m. vakantie.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt goedgekeurd na het samenvoeging van punt 4.g en 5.b.

 3. 3

  Besluit

  3.2
  Bewoner van de Korthaanstraat wacht al 3 maanden lang op een raam na de ontploffing. Wijkraad koppelt mevrouw aan wijknetwerker Aicha Tarrahi.
  Emailadres bewoonster Chantal c.de goeij@yahoo.com.uk


  3.3
  Victor neemt het onderwerp over de hanggroep mee naar de Stadsmarinier.


  3.4 
  De wijkraad besluit naar aanleiding van de onrust rondom het thema Veilig een veiligheidsavond te organiseren op 21 november 2023.

  3.1
  Bewoner Lepelaar singel geeft aan dat de wijk achteruit gaat.
  Speeltuin is donker in de avond en vraagt daarom verlichting in de speeltuin aan te brengen.
  Hondenpoep wordt niet opgeruimd.
  Dit onderwerp loopt via Maljaerd.
  Victor kijkt na wat de stand van zaken is rondom de honden uitlaatplekken.
  Wens om meer Toezicht en Handhaving in de wijk.


  3.3
  Last van een hanggroep Ebenhaezerstraat, de groep wordt steeds groter.
  Bewoners hebben eigenaar aangesproken op de overlast.


  3.4 
  Victor leest een brief van een bewoner voor over overlast rondom het Zuidpeingebied. Bewoners geeft aan zich zorgen te maken over de zorginstellingen en hun zorgplicht die niet zichtbaar is. O.a. Het Leger des Heils en andere verslavings instellingen. Drugsgebruik is zichtbaar en geeft geen goed voorbeeld voor de jongeren. De schrijver van de brief/bewoners vraagt om een gezamenlijk gesprek. Kanja geeft aan dat dit onderwerp al is besproken door de stadsmarinier en de Wijkmanager.

 4. 4
  Ter bespreking:
 5. 4.a

  Besluit

  De speeltuinvereniging Charlois komt met plan en begroting voor 90 jarige bestaan.
  Dus Dit punt schuift naar een volgende vergadering dat gepland staat op 31 oktober.

 6. 4.b

  Besluit

  Geen besluit.

  Er is een reactie terug gekomen van de  Gemeente heeft nog 2 stappen te gaan.
  Nova vraagt dit na.

 7. 4.c

  Besluit

  Geen besluit.

  Wijkraad wil graag uitgenodigd worden voor de stedelijke werkgroep waar Maljaerd in zit.
  De werkgroep houd zich bezig met de visie op de (8 ) volkstuinen in het algemeen in Rotterdam Zuid.
  Wijkraad stuurt in het 3e kwartaal bericht voor deelname. Leon en Gemma zullen namens de wijkraad aanschuiven.

 8. 4.d

  Besluit

  Geen besluit.

  Nova is bij de bewonersbijeenkomst van 7 september 2023 geweest. En heeft haar zorg uitgesproken rondom de ontmoetingsplekken van de Goereesestraat.
  Nova vraagt meer input van bewoners.
  Wijkraad wacht op terugkoppeling van Gemeente en dan zal dan advies geven Verwachting rond oktober.

 9. 4.e

  1. Meelopen met de rondjes in onze wijken (wie?)
  2. Bespreken stuk in dagblad 010 (zie bijlage) (wie?)

  Besluit

  Karima en Kanja pakken het punt over bezoek Aboutaleb onaangekondigd op. De wijkraad wil namens de bewoners graag het echte beeld laten zien.

  De bewoners geven aan dat de Burgermeester eens onaangekondigd mee moet lopen in de wijk, Karima pakt dit op.
  Als iedereen weet dat de burgermeester komt dan is alles schoon en opgeruimd.
  Wijkraad geeft aan blijf u klachten melden.

 10. 4.f

  Besluit

  Naar aanleiding van de onrust rondom de veiligheid in de wijk wil de Wijkraad een veiligheidsavond organiseren op 28 november.

  Geen toelichting.

 11. 5
  Ter besluitvorming:
 12. 5.a

 13. 5.b

  Besluit

  Er komt een uitgebreid vervolg op het ongevraagd advies.

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a
  Wijkakkoord tegel (boom)
 16. 7

  Besluit

  Geen Besluit.

  Geen punten voor de rondvraag.

 17. 8

  Besluit

  Geen besluit.

  De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.